COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

Система управління комплаєнс-ризиками – сукупність формальних і неформальних інструментів, що визначають ролі ключових учасників процесу управління комплаєнс-ризиками, підхід до їх ідентифікації, оцінки та управління, а також правила обміну інформацією та моніторингу рівня комплаєнс-ризиків.

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Ефективне управління комплаєнс-ризиками є важливою функцією бізнесу, що забезпечує його стійкість, безпеку та зростання. Воно може допомогти бізнесу впоратися зі змінами і зростаючою складністю ризиків, з якими він стикається, а також продемонструвати зацікавленим сторонам, що існують чіткі бізнес-стратегії зростання в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.

КОЛИ ЦЕ ВАЖЛИВО

Впровадження комплексного підходу до управління комплаєнс-ризиками дозволяє бізнесу сформувати об’єктивний погляд на поточну і заплановану діяльність бізнесу з урахуванням можливих негативних подій або нових можливостей, передбачити ризики і приймати рішення з урахуванням інформації про них, своєчасно реагувати на ризики та знижувати негативний вплив ризиків у разі їх реалізації.