ЩО ЦЕ

Звіт про управління – це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Аналіз діяльності, стану та розвитку підприємства проводиться ураховуючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові (якщо необхідно) показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

 

КОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Середнім підприємствам та підприємствам, що становлять суспільний інтерес (емітентам цінних паперів, банкам, страховикам, недержавним пенсійним фондам, іншим фінансовим установам, а також усім великим підприємствам)

 

КОЛИ ЦЕ ВАЖЛИВО

Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю (до 28 лютого наступного за звітним року) до органів статистики та податкової, а також до інших органів, визначених законодавством для окремих видів підприємств.

 

ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ

Окремого шаблону, за яким повинен готуватись Звіт про управління, законодавством не передбачено. Проте передбачено деякі загальні вимоги до змісту та формату звіту:
– у разі подання консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління
– середні підприємства, при цьому, можуть не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію

Крім того, варто звернути увагу на затверджені Міністерством фінансів України Методичні рекомендації зі складання звіту про управління. Наприклад, Міністерство рекомендує до звіту про управління включати питання:
– організаційної структури та опису діяльності компанії
– результатів діяльності
– ліквідності і зобов’язань
– довкілля
– кадрової політики
– ризиків
– досліджень та інновацій
– фінансових інвестицій
– перспектив розвитку корпоративного управління