Відповідно до офіційних повідомлень, виданих Радою МСФЗ (International Accounting Standard Board, London, Great Britain) та Міністерством фінансів України, з метою коректного застосування вимог МСФЗ, встановлено недоцільним продовження механічного застосування існуючих Моделей оцінки кредитних ризиків в період світової пандемії.

Зміни в економічних умовах мають відображатися в бізнес процесах підприємств, а тому логічно що вони повинні бути враховані при фінансовому плануванні, управління ризиками та розробці стратегії подальшої діяльності бізнесу в цілому.

 

(!) Компаніям рекомендовано коригувати свій підхід до визначення очікуваних кредитних збитків не рідше ніж один раз на три місяці.