АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудит фінансової звітності є регуляторною вимогою згідно Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України” та Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, а також інших актів профільних державних органів.

При цьому, світова глобалізація та сучасні тенденціі міжнародних комплаенс принципів зумовили особливу актуальність аудиту фінансової звітності, як механізму незалежної перевірки бізнесу, підтвердження прозорості та законності бізнес трансакцій, оцінки відповідності об’єкта інвестування в угодах купівлі-продажу бізнесу, угодах злиття та поглинання (M&A),  при придбанні інших активів. 

 

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

У зв’язку з адаптацією українського законодавства до глобального комплаєнс стандарту, посилено вимоги та розширено перелік законодавчих актів, яким повинні підповідати підприємства. 

Аудит фінансової звітності, охоплює:

 • перевірку всього спектру господарської діяльності підприємства
 • легітимності його господарських трансакцій
 • єфективності системи корпоративного управління та ризик менеджменту
 • розкриття інформації про активи та зобов’язання
 • підтвердження рівня платоспроможності та ліквідності
 • підтвердження даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності.

 

Аудит фінансової звітності передбачає ідентифікацію та оцінку бізнес ризиків суб’єкта господарювання та його середовища, у тому числі:

 • відповідність законодавству щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансування тероризму)
 • розуміння структури та способу фінансування суб’єкта господарювання 
 • встановлення прозорої структури власності підприємства, його кінцевих бенефіціарів
 • оцінку структури корпоративного управління, легитимності управлінських рішень
 • виявлення “політично значущих осіб”  (PEP – politically exposed person)
 • відповідність законодавству щодо деофшоризації (вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві) 

 

КОЛИ ЦЕ ВАЖЛИВО

Річний аудит фінансової звітності є обов’язковим та підлягає оприлюдненню разом з річною фінансовою звітністю (річною консолідованою фінансовою звітністю) та подається контролюючому органу в порядку встановленому законодавством України.

Ініціативний аудит фінансової звітності – є безумовною передумовою в стратегічному розвитку бізнесу, залученні ділових партнерів, формуванні довіри до бренду.