Рекомендації Ради МСФЗ та Мінфіну

Відповідно до офіційних рекомендацій Ради МСФЗ (International Accounting Standard Board, London, Great Britain) та Міністерства фінансів України від 2020 року, з метою коректного застосування вимог МСФЗ, встановлено недоцільним продовження механічного застосування існуючих Моделей оцінки кредитних ризиків в період світової пандемії.

Зміни в економічних умовах мають відображатися в бізнес процесах підприємств, а тому логічно що вони повинні бути враховані при фінансовому плануванні, управління ризиками та розробці стратегії подальшої діяльності бізнесу в цілому.

(!) Компаніям рекомендовано коригувати свій підхід до визначення очікуваних кредитних збитків не рідше ніж один раз на три місяці. 

Дії бізнесу в умовах пандемії

Приймаючи до уваги рекомендації Ради МСФЗ, а також враховуючи негативний вплив світової пандемії Covid-19 на діяльність підприємств державного і приватного сектору, зростання рівня безробіття, валютні коливання, зниження рівня платоспроможності як бізнесу так і приватних осіб, 

(!) Підприємствам критично важливо здійснити:

  • Проведення об’єктивних переоцінок укладених контрактів;
  • Повторний аналіз та поглиблене вивчення своїх контрагентів (позичальників);
  • Розуміння ймовірності виконання контрагентами (позичальниками) взятих на себе зобов’язань;
  • Розроблення механізмів управління ризиками та затвердження Методик обліку очікуваних кредитних збитків із застосуванням МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Більш детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +380 (67) 403 49 66