UA

Податки та податкове структурування

Податкові консультації

Податкові консультації

Команда Gryphon Group має багаторічний досвід та спеціалізацію з питань оподаткування діяльності підприємств у різних сегментах економіки, у тому числі міжнародних компаній і холдингових структур.

У рамках даної практики ми здійснюємо проведення юридичних та фінансових експертиз,  Due Diligence, Legal Opinion, за наступними напрямками:

 • Податкове консультування з питань:
  • вибору найбільш ефективного податкового режиму на локальному та міжнародному рівні
  • особливостей оподаткування ПДВ, роялті, інших обов’язкових платежів, зокрема, за угодами з нерезидентами
  • тлумачення та застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування;
  • отримання індивідуальних податкових консультацій
  • трансфертного ціноутворення
 • Податкове планування з питань:
  • структурування бізнес-процесів на локальному та транскордонному рівні
   Побудова холдингових структур із компаніями-нерезидентами
  • реструктуризації боргових зобов’язань у рамках холдингу, корпорації чи фінансово-промислової групи
  • визначення податкового навантаження в результаті здійснення угод і транзакцій
 • Оподаткування угод і транзакцій:
  • аналіз договорів на предмет їх відповідності податковому, валютному законодавству. Супровід їх укладення та виконання
  • аналіз податкових ризиків при укладенні чи виконанні угод і трансакцій
  • перевірка договорів і транзакцій із нерезидентами на предмет виконання вимог трансфертного ціноутворення
  • супровід процесу залучення фінансування та інвестицій
  • супровід отримання індивідуальних податкових консультацій
 • Бухгалтерський та податковий облік
  • аудит фінансової звітності
  • розроблення облікової політики за МСБО, П(с)БО
  • трансформація фінансової звітності за МСФЗ та їх перше застосування
  • підготовка й подання податкової та фінансової звітності
Поділитися:
Ігор Линник

Старший партнер Керуючий Адвокатського Бюро “Gryphon Legal”

Лілія Гарачковська

Керівник практики аудиту Податкове консультування

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Оподаткування угод і транзакцій

Команда фінансових консультантів і сертифікованих аудиторів Gryphon Audit, а також юристів і адвокатів Gryphon Legal, що практикують у галузі податків, здійснює податковий консалтинг і структурування транзакцій і угод, в тому числі угод по залученню фінансування, угод купівлі-продажу активів, реструктуризації бізнесу.

Податковий супровід імпортно-експортних операцій

Команда фінансових консультантів і сертифікованих аудиторів Gryphon Audit, а також юристів і адвокатів Gryphon Legal, що практикують у галузі податків, успішно супроводжує імпортно-експортні операції підприємств сегменту B2B та G2B.

Міжнародне оподаткування

Наша команда фінансових консультантів і сертифікованих аудиторів Gryphon Audit, а також юристів і адвокатів Gryphon Legal, що практикують у галузі податків, успішно реалізує проекти з реструктуризації (оптимізації) бізнес-структур, в тому числі здійснює підтримку щодо створення та податкового планування бізнесу в різних іноземних юрисдикціях, а також податковий та правовий консалтинг придбання активів за кордоном.

Трансферне ціноутворення

Наша команда фінансових консультантів і сертифікованих аудиторів Gryphon Audit, а також юристів і адвокатів Gryphon Legal, що практикують у галузі податків, надає консультації з питань трансфертного ціноутворення (ТЦО), а також здійснює супровід угод з метою мінімізації ризиків трансфертного ціноутворення.

Приватне оподаткування

Ми надаємо послуги податкового планування з метою оптимізації оподаткування та зменшення податкового навантаження, в тому числі пропонуючи широкі можливості використання податкових пільг, які надаються в Україні або іноземних податкових юрисдикціях.