UA

Медіа

Розширено межі щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

Розширено межі щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

16.02.2018

01.02.2018 року Нацкомфінпослуг затвердила Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, які подаються до Нацкомфінпослуг.

Цими Рекомендаціями значно розширено перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових установ.

Окрім підтвердження достовірності й повноти річної фінансової звітності, а також результатів перевірки дотримання фінансовою установою вимог МСФЗ та МСБО, Нацкомфінпослуг встановила, що аудиторський висновок повинен додатково включати наступні ключові (суттєві) аспекти діяльності фінансових установ, а саме:


1. Інформацію щодо наступних ключових питань аудиту
:

■ оцінку подальшої безперервної діяльності фінансової установи;

■ достовірність оцінки активів фінансової установи за їх справедливою вартістю;

■ дотримання порядку знецінення активів;

■ наявність/відсутність активів на тимчасово окупованих територіях та їх оцінка;

■ визнання доходу, отриманого від інвестування активів;

■ операції з пов’язаними особами;

■ обов’язкові критерії та нормативи:

✓ достатність капіталу;
✓ платоспроможність;
✓ ліквідність;
✓ прибутковість;
✓ якість активів та ризиковість операцій;

■ формування резервів;

■ судові позови та їх можливість їх суттєвого впливу на діяльність фінансової установи;

■ структура інвестиційного портфелю фінансової установи;

■ суттєві операції фінансової установи (операції, які становлять 10% і більше від загального розміру активів);

■ застосовані до фінансової установи заходи впливу;

■ розмір дебіторської заборгованості, яка виникла за не фінансовими операціями;

■ порядок, розмір та строк залучення субординованого боргу;

■ наявність прострочених зобов’язань.


2. Висновки аудитора про дотримання фінансовою установою регуляторних/законодавчих вимог
:

■ відповідність Правилам про надання фінансових послуг, вимогам законодавства;

■ відповідність Договорів про надання фінансових послуг Правилам про надання фінансових послуг, затверджених фінансовою установою;

■ виконання вимог щодо надання інформації споживачам фінансових послуг

■ відповідність приміщення регуляторним вимогам;

■ своєчасне та достовірне інформування Нацкомфінпослуг про зміни в інформації щодо фінансової установи;

■ дотримання фінансовою установою обмежень щодо:

✓ суміщення провадження господарської діяльності;
✓ залучення активів від фізичних та юридичних осіб;

■ належні заходи безпеки, в тому числі:

✓ наявність сейфів для зберігання грошових коштів;
✓ встановлення охоронної сигналізації;
✓ дотримання вимог щодо проведення готівкових розрахунків;

■ розкриття в повному обсязі по інформації щодо змісту статей балансу, питома вага яких 5% і більше, а саме:

✓ дебіторська заборгованість;
✓ інші поточні зобов’язання.

Тож, аудитор зобов’язаний перевіряти не тільки правильність складання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку згідно з МСФЗ і МСБО, а й відповідність діяльності фінансових установ регуляторним та законодавчим вимогам.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю підписаний Президентом

15.03.2018

12 березня 2018 року Президент України підписав Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який запроваджує нові правила в частині створення ТОВ і ТДВ, їх діяльності та...

Нацбанк лібералізує валютний контроль над певними операціями

07.03.2018

Національний банк пропонує скасувати валютний контроль над зовнішньоекономічними операціями на суми до 150 тисяч гривень за кожен контракт. Це означає, що НБУ не буде вчиняти додаткових дій в частині...

Полегшена процедура повернення кредитів та виведення дивідендів в іноземній валюті

02.03.2018

Починаючи з 3 березня 2017 року резиденти можуть достроково погашати кредити в іноземній валюті перед нерезидентами, у разі якщо загальна сума таких кредитів не перевищує 2 мільйонів доларів в...

Розширено межі щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

16.02.2018

01.02.2018 року Нацкомфінпослуг затвердила Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, які подаються до Нацкомфінпослуг. Цими Рекомендаціями значно розширено перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових...

Статті та публікації

Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю підписаний Президентом

15.03.2018

12 березня 2018 року Президент України підписав Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який запроваджує нові правила в частині створення ТОВ і ТДВ, їх діяльності та...
Нацбанк лібералізує валютний контроль над певними операціями

07.03.2018

Національний банк пропонує скасувати валютний контроль над зовнішньоекономічними операціями на суми до 150 тисяч гривень за кожен контракт. Це означає, що НБУ не буде вчиняти додаткових дій в частині...
Полегшена процедура повернення кредитів та виведення дивідендів в іноземній валюті

02.03.2018

Починаючи з 3 березня 2017 року резиденти можуть достроково погашати кредити в іноземній валюті перед нерезидентами, у разі якщо загальна сума таких кредитів не перевищує 2 мільйонів доларів в...
Розширено межі щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

16.02.2018

01.02.2018 року Нацкомфінпослуг затвердила Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, які подаються до Нацкомфінпослуг. Цими Рекомендаціями значно розширено перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових...