UA

Корпоративні фінанси

Реструктуризація боргів та активів

Реструктуризація боргів та активів

Послуги з супроводу реструктуризації боргових зобов’язань та активів завжди були та залишатимуться актуальними й затребуваними у всіх сферах бізнесу.

Для підприємств це можливість врегулювати наявну в них заборгованість перед кредиторами. Для банків, фінансових установ та інших кредиторів це можливість очистити свій баланс від проблемних активів та вивільнити резерви, сформовані під ці активи.

Gryphon Group має успішний досвід комплексного супроводу угод реструктуризації боргових зобов’язань корпоративного бізнесу (холдингів, корпорацій) у аграрному секторі, в сфері енергетики, машинобудування, хімічної, харчової та інших галузях промисловості.

Ми представляємо інтереси як кредиторів, так і позичальників, та надаємо наступні послуги:

 • Побудова стратегії та розробка комплексних рішень в сфері реструктуризації проблемної заборгованості
 • Юридичні та фінансові експертизи, DueDiligence, з питань реструктуризації активів та зобов’язань
 • Податкове планування та консультування з питань реструктуризації
 • Планування та супровід локальних та міжнародних угод та транзакцій з реструктуризації
  • факторинг, відступлення права вимоги
  • рефінансування боргу
  • реструктуризація валютних кредитів
  • новація кредитних зобов’язань
  • взаємозалік однорідних вимог
 • Фінансова реструктуризація
  • супровід фінансової реструктуризації бізнесу відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію»
  • супровід арбітражного розгляду спорів у процесі фінансової реструктуризації
 • Корпоративна реструктуризація
  • консультування з питань структурування боргових зобов’язань у рамках холдингу, корпорації чи групи підприємств
  • супровід угод відчуження корпоративних прав компаній-боржників у рахунок погашення заборгованості
 • Проведення Forensic розслідувань з питань пошуку активів та стягнення проблемної заборгованості
 • Судове та позасудове врегулювання
  • судове та позасудове врегулювання спорів у сфері реструктуризації дебіторської заборгованості
  • супровід добровільної та примусової реалізації заставного/іпотечного майна

Фінансова компанія, що входить до складу групи компаній Gryphon, надає послуги з реструктуризації банківських кредитів, проблемних активів, факторингу, кредитування, купівлі-продажу кредитних портфелів і боргових зобов’язань.

Поділитися:
Олена Линник

Керуючий Партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Ігор Линник

Старший партнер Керуючий Адвокатського Бюро “Gryphon Legal”

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Due Diligence

Заснування та розвиток бізнесу передбачає здійснення різного роду угод купівлі-продажу активів, корпоративних прав (акцій), реструктуризації активів і боргових зобов’язань, реорганізації бізнесу, у тому числі угод злиття й поглинання (M&A) та ін. Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням зазначених угод і трансакцій, важливо вчасно провести комплексний правовий, фінансовий, податковий аналіз (DueDiligence) угоди, […]

Комплаєнс-контроль

Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків. Комплаєнс політики сьогодні є досить новим явищем для українського бізнесу, але обов’язковим до впровадження, адже цього вимагає діюче законодавство та міжнародна спільнота. Антикорупційний, регуляторний, фінансовий та податковий комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим елементом в трансакціях, як […]

Форензик розслідування (експертиза)

Успішне ведення бізнесу залежить не тільки від професійної діяльності топ-менеджерів та персоналу компанії, а й прийняття ефективних рішень його власниками. При цьому, прийняття швидких, а головне, правильних рішень залежить від якісного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. В такій ситуації проведення Forensic – експертиз (розслідувань) дає змогу не тільки виявити втрати прибутку через неефективне ведення […]

Стратегічний консалтинг

Динаміка діяльності бізнесу безпосередньо впливає на його добробут, тому ігнорування розвитку і змін в компанії і пошуку найкращих способів роботи не йде їй на користь. Виявлення слабких місць, формування тактики і стратегії компанії стимулюють її зростання, оптимізують діяльність і захищають бізнес в цілому.

Угоди та трансакції. Комерційна діяльність

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Безперервна динаміка і розвиток бізнесу вимагають постійного залучення короткострокових і довгострокових фінансових ресурсів. Ми надаємо сприяння в залученні фінансування як для конкретних проектів, так і для бізнесу в цілому.

Фінансування та інвестиційні угоди

Наша команда допоможе визначити найбільш вигідні рішення для бізнесу, виявити несумлінні наміри контрагентів і бізнес-партнерів, а також врегулювати суперечки і конфлікти, що виникли.

Ліквідація бізнесу

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративне планування та бізнес структурування

Для створення прозорого і прибуткового бізнесу, а також формування ефективного управлінського контролю над ним, важливо своєчасно впроваджувати заходи з оптимізації системи корпоративного управління в компанії.

Реструктуризація бізнесу

Кожен власник бізнесу з часом стикається з необхідністю ефективної реструктуризації, яка потрібна, зокрема, для розширення бізнесу, виходу на нові ринки, мінімізації фінансових ризиків, оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу.