UA

Юридичні послуги

Нерухомість і будівництво

Послуги у сфері нерухомості та будівництва

В рамках практики нерухомості та будівництва наші фахівці здійснюють комплексне правове та податкове супроводження угод з нерухомістю, а також захист прав і законних інтересів власників і користувачів об’єктів нерухомості, в тому числі вітчизняних та іноземних інвесторів.

В рамках даної практики ми здійснюємо:
 • податковий і правовий аудит (Due Diligence) стану об'єктів нерухомості, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва;
 • розробка та супровід реалізації інвестиційних проектів, залучення інвестиційного та кредитного фінансування для реалізації проектів з будівництва нових або придбання готових об'єктів нерухомості;
 • комплексне правове та податкове супроводження операцій з нерухомістю, в тому числі з використанням різних фінансових інструментів, таких як факторинг, лізинг, а також через інститути спільного інвестування;
 • супровід девелоперських проектів;
 • правова підтримка отримання дозвільних документів на здійснення забудови;
 • створення і правовий консалтинг діяльності фінансових компаній, які здійснюють залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю;
 • структурування різного роду угод і транзакцій із здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі з використанням іноземних юрисдикцій і залученням нерезидентів з метою оптимізації податкових зобов'язань та підвищення ефективності бізнесу;
 • розробка проектів договорів купівлі-продажу нерухомості, оренди, іпотеки, сервітуту, підряду і т.д. і юридичний супровід процесу їх укладання та виконання;
 • аналіз наявної будівельно-дозвільної документації, правовстановлюючих документів на нерухоме майно та приведення документації у відповідність до чинного законодавства;
 • супровід угод злиття і поглинання (M&A), а також угод купівлі-продажу майна як в Україні, так і за кордоном;
 • досудове врегулювання спорів у сфері нерухомості та будівництва, а також супровід їхнього судового розгляду.
Поділитися:
Ігор Линник

Старший партнер

Керуючий Адвокатського Бюро “Gryphon Legal”

Інесса Михальченко

Молодший партнер

Banking & Finance

Комплаєнс

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Ми знаходимо найкращі рішення в сфері управління, права, податків, фінансів та інвестицій та допомагаємо інтегрувати їх в бізнес-процеси

 • 15 років професійного досвіду та спеціалізації на банківському та фінансовому ринку
 • TОП 5 у сфері банківського та фінансового права
 • TОП 5 у сфері IT
 • TОП 5 у сфері комплаєнс-систем корпоративного управління
 • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Послуги, які ми надаємо

ico_51 Корпоративне право

Наші юристи надають правову допомогу з усіх аспектів корпоративного та комерційного права, в тому числі зі створення власного або придбання вже існуючого бізнесу з урахуванням інтересів і цілей клієнта.

ico_53 Договірний супровід угод

Gryphon Legal надає кваліфіковану правову підтримку при укладенні та виконанні різного роду угод, договорів, контрактів, а також визначенні всіх можливих ризиків і правових наслідків, пов’язаних з їхнім укладанням.

ico_52 Конкурентне право

Ми вирішуємо завдання, пов’язані зі створенням і діяльністю великих підприємств, їхніх об’єднань, промислово-фінансових груп, агропромислових холдингів, великих торгових мереж і ін., господарські операції яких, за певних обставин, можуть бути визнані такими, що обмежують конкуренцію на ринку та вимагають узгодження з АМК України.

ico_54 Інтелектуальна власність

Gryphon Legal здійснює досудовий та судовий захист порушених прав інтелектуальної власності, в тому числі і по відшкодуванню майнової/моральної шкоди, заподіяної порушенням права інтелектуальної власності.

ico_17 Трудові правовідносини

Gryphon Legal має багаторічний досвід успішного правового супроводу здійснення кадрової політики на підприємствах, а також вирішення спорів, що виникають між працівниками і роботодавцями в процесі трудової діяльності, що сприяє підвищенню ефективності бізнесу.

ico_55 Ліквідація бізнесу

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

ico_50 Ліквідація фінансових установ

Команда Gryphon Legal здійснює юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ.

ico_8 Due diligence

Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням угод, важливо вчасно провести правовий аналіз контрагента, його активів, зобов’язань та ділової репутації – так званий Due Diligence.

ico_2 Форензік

Своєчасне виявлення та знешкодження потенційних ризиків, що спричинені як зовнішніми (шахрайство з боку контрагентів або партнерів), так і внутрішніми факторами (корпоративні спори, різноманітні порушення з боку співробітників), є базою існування стабільного бізнесу.