UA

Аудитирські послуги

Кадровий аудит

Кадровий аудит

Суттєві зміни в трудовому законодавстві та значне збільшення штрафних санкцій за його порушення, покладають на власників бізнесу підвищену відповідальність за правильне ведення системи бухгалтерського обліку та кадрового діловодства.

Аудитори Gryphon Group мають великий практичний досвід з управління процесами побудови і супроводження бухгалтерського обліку та систем кадрового діловодства, а також складення фінансової звітності за МСФЗ.

У рамках даної практики ми здійснюємо:

 • Проведення повної юридичної експертизи (комплаєнс-контролю) на відповідність трудовому законодавству:
  • кадрових документів компанії;
  • порядку оформлення трудових відносин з персоналом компанії,
  • наказів по особовому складу;
  • положень про надання відпусток, преміювання, посадових інструкцій та інших внутрішніх положень та інструкцій
  • інших кадрових питань
 • Проведення комплексної аудиторської експертизи (комплаєнс-контролю) бухгалтерської документації щодо нарахування та відображення операцій по:
  • заробітній платі
  • відрядженням
  • авансовим звітам
  • відпускних
  • нарахуванню та сплаті ПДФО та інших податків і зборів за працівників
 • Підготовка до перевірок Держпраці
 • Приведення у відповідність кадрового діловодства:
  • повне відновлення кадрового діловодства
  • розробка внутрішньої документації по веденню кадрового діловодства (положень, процедур)
  • розробка внутрішньо-корпоративних документів по регулюванню трудових відносин з управлінським персоналом та іншими співробітниками
 • Кадровий супровід:
  • повний або частковий супровід кадрового діловодства компанії
  • консультування з питань нарахування заробітної плати, бонусів, додаткових благ, податків та зборів, а також інших виплат відповідно до діючого законодавства
  • підготовка щомісячних та щоквартальних звітів по кадрам, подання їх до контролюючих органів

〈 Коллективный договор как залог успешного бизнеса.
Рекомендации Руководителя практики Gryphon Audit… 〉

〈 Кадровый аудит / Кадровое делопроизводство – Тренинг Gryphon Academy 〉

Поділитися:
Лілія Гарачковська

Руководитель практики аудита Налоговое консультирование

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства. […]

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва. 〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар […]

Бухгалтерський облік

Gryphon Audit надає послуги з ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також національними правилами (П (С) БО).

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Трансформація.

Gryphon Audit сопровождает переход компаний на МСФО, а также обучает ведению учета и составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Аудит фінансової звітності

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (аудиту), надають консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надають послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Управлінський облік

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита – помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.