UA

Auditing

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Обов'язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва.

〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар Gryphon Academy детальніше… 〉

〈 “Ключові особливості аудиту страхових компаній”. Стаття Керуючого партнера, детальніше… 〉

Under this practice, we carry out:
 • Комплексний аналіз та перевірку фінансової та податкової звітності;
 • Підтвердження річної фінансової звітності;
 • Перевірку відповідності фінансових показників фінансової установи регуляторним вимогам НБУ, Нацкомфінпослуг,  в частині наявності:
  • власного капіталу,
  • платоспроможності,
  • ліквідності і якості активів,
  • формування резервного капіталу,
  • формування обов’язкових резервів, забезпечень та інших зобов’язань.
 • Перевірку та підтвердження фінансової стійкості, платоспроможності та забезпеченості коштами власників істотної участі у фінансовій установі;
 • Перевірку ефективності (відповідності) служби внутрішнього аудиту.
 
Share:
Лілія Гарачковська

Керівник практики аудиту Податкове консультування

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

By combining a single talented team with high ethical principles, our mission - to find the best solutions in the field of law, tax, finance, investment, and help integrate them into business processes

 • 15 years of professional experience specialising in banking and the finance market
 • Top 5 in Banking and Finance Law
 • Top 5 in IT
 • TOP 5 in corporate regulatory compliance
 • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Services we offer

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства. […]

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Бухгалтерський облік та фінансова звістність

Gryphon Audit надає послуги з ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також національними правилами (П (С) БО).

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Gryphon Audit сопровождает переход компаний на МСФО, а также обучает ведению учета и составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Кадровий аудит і заробітна плата

Gryphon Audit об’єднує фахівців з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиторів. Це професіонали з великим практичним досвідом управління процесами побудови і супроводу бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Аудит фінансової звітності

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (аудиту), надають консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надають послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Внутрішній аудит

Фахівці Gryphon Audit здійснюють незалежну перевірку й оцінку роботи компаній клієнтів. Мета внутрішнього аудиту – допомога в підвищенні ефективності здійснення управлінських функцій, надання керівництву даних аналізу, а також оцінок і рекомендацій.