UA

Медіа

НБУ вживає заходів щодо формування нових стандартів роботи фінансового ринку

НБУ вживає заходів щодо формування нових стандартів роботи фінансового ринку

06.02.2018

Інеcса Михальченко

Керівник проектів

Ринки фінансових послуг

Розвиток новітніх технологій і масове використання інтернет-ресурсів зумовило значне зростання популярності послуг з проведення онлайн-розрахунків. Тільки протягом 2016-2017 років число фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України (НБУ) на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (Ліцензія на переказ коштів), зросла майже вдвічі: з 33 до 61.

Значне збільшення ринку грошових переказів не залишилося без уваги Нацбанку, який в свою чергу почав впровадження ряду заходів щодо підвищення стандартів корпоративного планування і бізнес-структурування фінансових установ до рівня банківського сектора, а також посилення контролю з метою допущення на ринок виключно платоспроможних компаній.

Важливим кроком у цьому напрямі стало проведення перевірок структури власності фінансових установ на предмет їх відповідності законодавству, шляхом направлення офіційних запитів про надання додаткової інформації в розрізі фінансового стану засновників та наявності у них офіційних джерел походження коштів, а також бездоганної ділової репутації.

 

Підтвердження прозорості структури власності

Донедавна контроль НБУ за підтвердженням прозорості структури власності і розкриттям всіх реальних кінцевих бенефіціарних власників здійснювався виключно щодо комерційних банків. Станом на сьогодні на фінансовому ринку існує значна кількість фінансових установ, у яких:

— циклічна структура власності, при якій неможливо встановити всіх кінцевих власників істотної участі, при цьому, всі або деякі ключові учасники беруть участь один в одному на одному або декількох рівнях володіння корпоративними правами;

— наявність трастових конструкцій, тобто володіння / управління корпоративними правами здійснюється на підставі трастового договору або трастової декларації;

— власником прямого / непрямого істотної участі не мають погоджень / дозволів на придбання частки в фінансовій установі;

— офіційна інформація про структуру власності не відповідає реальній ситуації по компанії.

Відповідно до нормативних вимог Національного банку, структура власності таких компаній є непрозорою і невідповідною дійсності.

У свою чергу, невідповідність структури власності та / або власників істотної участі фінансової установи є підставою для призупинення дії ліцензії на переказ коштів на термін до одного року або ж її відкликання, анулювання.

Тому, однією з ключових вимог Національного банку до фінансових установ є:

■ наявність прозорої структури власності, яка дає можливість визначити:

— всіх осіб, які мають пряму та / або непряме істотну участь;

— всіх ключових учасників компанії і юридичних осіб, які входять в корпоративну структуру;

— характер взаємозв’язків між особами, зазначеними вище.

■ наявність погоджень Нацкомфінпослуг на придбання / збільшення істотної участі;

■ відсутність трастових конструкцій.

Фінансові установи зобов’язані щорічно до 1 лютого поточного року підтверджувати прозорість і дійсність своєї структури власності шляхом подачі до Національного банку відповідних документів та інформації.

 

Підтвердження платоспроможності та джерел походження коштів

Платоспроможність фінансових установ та підтвердження джерел походження коштів є важливим елементом у забезпеченні стабільної роботи фінансового ринку і належного надання послуг небанківськими фінансовими установами.

Контроль за дотриманням цієї вимоги умовно можна розділити на два етапи:

Перший етап: підтвердження платоспроможності і джерел походження коштів фінансової установи.

Згідно з нормативними вимогами Нацкомфінпослуг, фінансова компанія зобов’язана мати власний капітал у розмірі не менше 3 млн грн (у разі надання однієї фінансової послуги) і не менше 5 млн грн (у разі надання двох і більше).

При цьому, фінансові компанії, що мають ліцензії Національного банку на переказ коштів додатково зобов’язані підтвердити:

■ відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;

■ відсутність фінансових інвестицій в капіталі ключових учасників, сумарний розмір яких перевищує 25% її власного капіталу;

■ відсутність порушення фінансових зобов’язань протягом останнього року щодо будь-якого банку або іншої юридичної / фізичної особи в сумі, що перевищує 300 тис. Грн;

■ джерела формування статутного капіталу;

■ обґрунтованість фінансових інвестицій, розмір яких складає більше 10% активів компанії;

■ дійсність дебіторської заборгованості.

Ще одним важливим елементом в даному питанні є відповідність фінансового стану компанії затвердженому нею бізнес-плану на найближчі 3 роки і можливість покриття планованих витрат. У зв’язку з цим, фінансова установа зобов’язана мати на своїх рахунках грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання першого року завдань бізнес-плану, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.

Другий етап: підтвердження платоспроможності і джерел походження коштів ключових учасників та фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників.

Згідно з чинним законодавством, Національний банк має право ініціювати перевірку справжності структури власності фінансової установи і запитувати додаткові документи по ключовим учасникам і кінцевим бенефіціарним власникам компанії, в тому числі їх фінансового стану і джерел походження коштів.

Підставами такої перевірки є виявлення ознак, що свідчать про наявність номінальних (довірчих) власників, які володіють корпоративними правами фінансової установи в інтересах і на користь інших осіб, які виконують юридично значимі дії виключно на підставі інструкцій і вказівок.

Окремо варто відзначити, що чіткого переліку документів, що підтверджують дійсність структури власності фінансової установи, Національним банком не встановлено. У кожному разі структура компанії розглядається регулятором індивідуально.

При цьому, аналізуючи практику роботи з даним сегментом фінансових установ за останні кілька років, можна виділити наступний перелік:

■ щодо засновників / кінцевих бенефіціарів власників – юридичних осіб: фінансову звітність за останні періоди, довідки з банків про наявність коштів, інформацію аудитора щодо джерел походження власних коштів, за рахунок яких формувався статутний капітал фінансової компанії (або купувалися корпоративні права), інші документи , що підтверджують джерела коштів (договору продажу рухомого / нерухомого майна, цінних паперів);

■ щодо засновників / кінцевих бенефеціарних власників – фізичних осіб: копії декларацій про майновий стан і доходи з відмітками податкової, довідку податкової про доходи і розмір сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію, довідка податкової про наявність / відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, інші документи, що підтверджують джерела коштів (договору продажу рухомого / нерухомого майна, цінних паперів та ін.).

У разі ненадання зазначених документів і / або надання будь-якої недостовірної інформації, Національний банк має право застосувати санкції у вигляді зупинення, відкликання або анулювання виданої ліцензії.

 

Підтвердження ділової репутації

Згідно з регуляторними вимогами Національного банку, фінансова установа, яка планує здійснювати або здійснює діяльність з переказу грошових коштів, зобов’язана підтвердити свою ділову репутацію, а також бездоганну ділову репутацію управлінського персоналу і власників істотної участі (кінцевих бенефіціарних власників) за останні 10 років.

Основними критеріями підтвердження ділової репутації є:

— відсутність санкцій з боку інших країн;

— відсутність зв’язків з терористичною діяльністю;

— відсутність факту подачі Нацбанку і іншому держоргану недостовірної інформації;

— відсутність судимості за вчинення умисних злочинів;

У свою чергу, ознаками відсутності ділової репутації є участь фінансової установи, її керівників і / або власників істотної участі у володінні або управлінні:

банком, який віднесений до категорії неплатоспроможних або у якого відкликана ліцензія на здійснення банківської діяльності;

фінансовою установою, в якому призначено тимчасову адміністрацію, анульовані (відкликані) ліцензії або яка виключена з Державного реєстру фінансових установ.

При цьому варто відзначити, що критерії Національного банку фактично встановлюють умови, за якими ділова репутація фінансової установи нерозривно пов’язана з діловою репутацією його власників і управлінського персоналу. А тому особи, які мають порушення на банківському і небанківському фінансовому ринку і до яких були застосовані відповідні санкції, фактично не матимуть можливості працювати в даному сегменті ринку.

Таким чином, сьогодні Національним банком вживаються заходи щодо формування нових стандартів роботи діяльності фінансового ринку. У зв’язку з чим, діючі фінансові установи та установи, які планують здійснювати діяльність з переказу коштів, повинні провести відповідні комплаєнс процедури, з метою виявлення наявних порушень у сфері корпоративного та фінансового структурування, а також мінімізації можливих ризиків в майбутньому.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Глобальна деофшоризація та її вплив на ЗЕД

27.03.2018

Євгеній Столярчук

Процес деофшоризації у світі Швидкий розвиток транснаціональної торговельної діяльності, глобалізація міжнародної економіки та вільний рух фінансового капіталу зумовили виникнення необхідності в розвитку та ефективному налагодженню глобального (міжнародного) та регіонального...
Показати винних

14.02.2018

Ігор Линник

Економічна і політична ситуація за останні кілька років значно погіршила інвестиційний клімат в нашій країні і нищівно ударила по банківській системі України. Іноземні інвестори практично припинили фінансування українського бізнесу...
Due Diligence нерухомості: проведення рекомендовано

13.02.2018

Євгеній Столярчук

Застосування шахрайських схем в угодах купівлі-продажу нерухомості завжди еволюціонували разом зі змінами законодавства та реформуванням вказаного правового інституту. Водночас ріст культури інвестування та відповідального ставлення інвесторів до укладення таких...
НБУ вживає заходів щодо формування нових стандартів роботи фінансового ринку

06.02.2018

Інеcса Михальченко

Розвиток новітніх технологій і масове використання інтернет-ресурсів зумовило значне зростання популярності послуг з проведення онлайн-розрахунків. Тільки протягом 2016-2017 років число фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України (НБУ)...
Ключові зміни Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

22.01.2018

Лілія Гарачковська

Коментує Лілія Гарачковська, керівник практики Gryphon Audit 5 жовтня 2017 року було прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо...
Ключові особливості аудиту страхових компаній

26.12.2017

Олена Линник

Актуальність питань, пов’язаних із проведенням аудиторських перевірок діяльності страхових компаній завжди була на високому рівні через їх складність, об’ємність та підвищений рівень державного регулювання страхової діяльності. Аналітика ринку страхових...
П’ять «ЗА» системну інтеграцію (автоматизацію) бухгалтерського обліку

14.06.2017

Лілія Гарачковська

Впровадження системної інтеграції бухгалтерського обліку (автоматизації господарських операцій) передбачає повну автоматизацію процесів укладання та обліку договорів, нарахування всіх платежів (відсотків, пені та/або штрафів) за ними, а також формування звітності,...
Колективний договір як запорука успішного бізнесу. Рекомендації Керівника практики Gryphon Audit

08.06.2017

Лілія Гарачковська

Колективний договір в компанії – це оптимальний баланс врахування інтересів між працівниками і роботодавцями з питань врегулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних з ними відносин, який допомагає роботодавцю досягати...

Останні новини

Відновлення кредитування в Україні

05.07.2018

3 липня 2018 року Верховною Радою України прийнято закон, покликаний стимулювати розвиток ринку кредитування та підвищити довіру у відносинах між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. Законом передбачається внесення...
Пропонується змінити порядок надбання юридичними особами статусу фінансової установи

19.06.2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) має намір внести суттєві зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, що затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг №41...
Реформування ринку фінансових послуг

07.06.2018

 До Верховної Ради України 25 травня 2018 року, було подано законопроект, яким передбачено внести значні зміни в ряд нормативних актів для удосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг та створення...
Скасована вимога опублікування фінансової звітності страховиків

31.05.2018

Нацкомфінпослуг скасувала вимогу щодо обов’язкового опублікування страховиками фінансової звітності та аудиторського висновку в друкованих виданнях. Починаючи з 25 травня 2018 року страховиків звільнили від обов’язку публікації у періодичних і...