UA

Медіа

НБУ вживає заходів щодо формування нових стандартів роботи фінансового ринку

НБУ вживає заходів щодо формування нових стандартів роботи фінансового ринку

06.02.2018

Інеcса Михальченко

Керівник проектів

Ринки фінансових послуг

Розвиток новітніх технологій і масове використання інтернет-ресурсів зумовило значне зростання популярності послуг з проведення онлайн-розрахунків. Тільки протягом 2016-2017 років число фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України (НБУ) на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (Ліцензія на переказ коштів), зросла майже вдвічі: з 33 до 61.

Значне збільшення ринку грошових переказів не залишилося без уваги Нацбанку, який в свою чергу почав впровадження ряду заходів щодо підвищення стандартів корпоративного планування і бізнес-структурування фінансових установ до рівня банківського сектора, а також посилення контролю з метою допущення на ринок виключно платоспроможних компаній.

Важливим кроком у цьому напрямі стало проведення перевірок структури власності фінансових установ на предмет їх відповідності законодавству, шляхом направлення офіційних запитів про надання додаткової інформації в розрізі фінансового стану засновників та наявності у них офіційних джерел походження коштів, а також бездоганної ділової репутації.

 

Підтвердження прозорості структури власності

Донедавна контроль НБУ за підтвердженням прозорості структури власності і розкриттям всіх реальних кінцевих бенефіціарних власників здійснювався виключно щодо комерційних банків. Станом на сьогодні на фінансовому ринку існує значна кількість фінансових установ, у яких:

— циклічна структура власності, при якій неможливо встановити всіх кінцевих власників істотної участі, при цьому, всі або деякі ключові учасники беруть участь один в одному на одному або декількох рівнях володіння корпоративними правами;

— наявність трастових конструкцій, тобто володіння / управління корпоративними правами здійснюється на підставі трастового договору або трастової декларації;

— власником прямого / непрямого істотної участі не мають погоджень / дозволів на придбання частки в фінансовій установі;

— офіційна інформація про структуру власності не відповідає реальній ситуації по компанії.

Відповідно до нормативних вимог Національного банку, структура власності таких компаній є непрозорою і невідповідною дійсності.

У свою чергу, невідповідність структури власності та / або власників істотної участі фінансової установи є підставою для призупинення дії ліцензії на переказ коштів на термін до одного року або ж її відкликання, анулювання.

Тому, однією з ключових вимог Національного банку до фінансових установ є:

■ наявність прозорої структури власності, яка дає можливість визначити:

— всіх осіб, які мають пряму та / або непряме істотну участь;

— всіх ключових учасників компанії і юридичних осіб, які входять в корпоративну структуру;

— характер взаємозв’язків між особами, зазначеними вище.

■ наявність погоджень Нацкомфінпослуг на придбання / збільшення істотної участі;

■ відсутність трастових конструкцій.

Фінансові установи зобов’язані щорічно до 1 лютого поточного року підтверджувати прозорість і дійсність своєї структури власності шляхом подачі до Національного банку відповідних документів та інформації.

 

Підтвердження платоспроможності та джерел походження коштів

Платоспроможність фінансових установ та підтвердження джерел походження коштів є важливим елементом у забезпеченні стабільної роботи фінансового ринку і належного надання послуг небанківськими фінансовими установами.

Контроль за дотриманням цієї вимоги умовно можна розділити на два етапи:

Перший етап: підтвердження платоспроможності і джерел походження коштів фінансової установи.

Згідно з нормативними вимогами Нацкомфінпослуг, фінансова компанія зобов’язана мати власний капітал у розмірі не менше 3 млн грн (у разі надання однієї фінансової послуги) і не менше 5 млн грн (у разі надання двох і більше).

При цьому, фінансові компанії, що мають ліцензії Національного банку на переказ коштів додатково зобов’язані підтвердити:

■ відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;

■ відсутність фінансових інвестицій в капіталі ключових учасників, сумарний розмір яких перевищує 25% її власного капіталу;

■ відсутність порушення фінансових зобов’язань протягом останнього року щодо будь-якого банку або іншої юридичної / фізичної особи в сумі, що перевищує 300 тис. Грн;

■ джерела формування статутного капіталу;

■ обґрунтованість фінансових інвестицій, розмір яких складає більше 10% активів компанії;

■ дійсність дебіторської заборгованості.

Ще одним важливим елементом в даному питанні є відповідність фінансового стану компанії затвердженому нею бізнес-плану на найближчі 3 роки і можливість покриття планованих витрат. У зв’язку з цим, фінансова установа зобов’язана мати на своїх рахунках грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання першого року завдань бізнес-плану, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.

Другий етап: підтвердження платоспроможності і джерел походження коштів ключових учасників та фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників.

Згідно з чинним законодавством, Національний банк має право ініціювати перевірку справжності структури власності фінансової установи і запитувати додаткові документи по ключовим учасникам і кінцевим бенефіціарним власникам компанії, в тому числі їх фінансового стану і джерел походження коштів.

Підставами такої перевірки є виявлення ознак, що свідчать про наявність номінальних (довірчих) власників, які володіють корпоративними правами фінансової установи в інтересах і на користь інших осіб, які виконують юридично значимі дії виключно на підставі інструкцій і вказівок.

Окремо варто відзначити, що чіткого переліку документів, що підтверджують дійсність структури власності фінансової установи, Національним банком не встановлено. У кожному разі структура компанії розглядається регулятором індивідуально.

При цьому, аналізуючи практику роботи з даним сегментом фінансових установ за останні кілька років, можна виділити наступний перелік:

■ щодо засновників / кінцевих бенефіціарів власників – юридичних осіб: фінансову звітність за останні періоди, довідки з банків про наявність коштів, інформацію аудитора щодо джерел походження власних коштів, за рахунок яких формувався статутний капітал фінансової компанії (або купувалися корпоративні права), інші документи , що підтверджують джерела коштів (договору продажу рухомого / нерухомого майна, цінних паперів);

■ щодо засновників / кінцевих бенефеціарних власників – фізичних осіб: копії декларацій про майновий стан і доходи з відмітками податкової, довідку податкової про доходи і розмір сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію, довідка податкової про наявність / відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, інші документи, що підтверджують джерела коштів (договору продажу рухомого / нерухомого майна, цінних паперів та ін.).

У разі ненадання зазначених документів і / або надання будь-якої недостовірної інформації, Національний банк має право застосувати санкції у вигляді зупинення, відкликання або анулювання виданої ліцензії.

 

Підтвердження ділової репутації

Згідно з регуляторними вимогами Національного банку, фінансова установа, яка планує здійснювати або здійснює діяльність з переказу грошових коштів, зобов’язана підтвердити свою ділову репутацію, а також бездоганну ділову репутацію управлінського персоналу і власників істотної участі (кінцевих бенефіціарних власників) за останні 10 років.

Основними критеріями підтвердження ділової репутації є:

— відсутність санкцій з боку інших країн;

— відсутність зв’язків з терористичною діяльністю;

— відсутність факту подачі Нацбанку і іншому держоргану недостовірної інформації;

— відсутність судимості за вчинення умисних злочинів;

У свою чергу, ознаками відсутності ділової репутації є участь фінансової установи, її керівників і / або власників істотної участі у володінні або управлінні:

банком, який віднесений до категорії неплатоспроможних або у якого відкликана ліцензія на здійснення банківської діяльності;

фінансовою установою, в якому призначено тимчасову адміністрацію, анульовані (відкликані) ліцензії або яка виключена з Державного реєстру фінансових установ.

При цьому варто відзначити, що критерії Національного банку фактично встановлюють умови, за якими ділова репутація фінансової установи нерозривно пов’язана з діловою репутацією його власників і управлінського персоналу. А тому особи, які мають порушення на банківському і небанківському фінансовому ринку і до яких були застосовані відповідні санкції, фактично не матимуть можливості працювати в даному сегменті ринку.

Таким чином, сьогодні Національним банком вживаються заходи щодо формування нових стандартів роботи діяльності фінансового ринку. У зв’язку з чим, діючі фінансові установи та установи, які планують здійснювати діяльність з переказу коштів, повинні провести відповідні комплаєнс процедури, з метою виявлення наявних порушень у сфері корпоративного та фінансового структурування, а також мінімізації можливих ризиків в майбутньому.

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Олена Линник

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...
Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Інесса Михальенко

За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012 – 2017 років, в управління Фонду передано 96 банків, серед яких: 85 банків вже стані ліквідації, 7 банків у...
European Regulatory Vector

11.10.2018

Helen Lynnyk and Igor Lynnyk

When Ukraine signed the Association Agreement with the European Union in 2014, we officially chose the European vector of development. However, it is not plain sailing and requires systematic...
Про ключові новації та правничі інструменти які стануть у нагоді задля узгодження діяльності бізнесу нормами Регламенту GDPR

10.10.2018

Олена Линник

Джерело: Український Юрист Із наближенням травня 2018 року захист персональних даних став однією з найбільш хвилюючих, обговорюваних та дещо болючих тем у межах бізнесового середовища. Причина дискусій — введення...
Керівні можливості

13.09.2018

Ігор Линник

Знання у сфері професіоналізм Компетенції партнерів у бізнесі є ключовими чинниками, що впливають на стратегію бізнесу, шлях його розвитку та успіх. Знання у сфері є, безумовно, важливими, але вони...
Новації в комплаєнс – процедурах та імплементацію європейського законодавства в українські реалії.

30.06.2018

Олена Линник

Запровадження нових та посилення діючих комплаєнс – процедур в Україні є одним із ключових етапів імплементації європейського законодавства та актів міжурядових організацій. За результатами співпраці з Міжнародним валютним фондом,...
Оптимізація бізнес-процесів

30.02.2018

Олена Линник

Ефективність управління людьми та бізнес-процесами прямо залежить від особистої ефективності керівника-лідера. Безумовно, в нашій професії у разі розвитку системного бізнесу роль управління та делегування є не менш важливою, ніж...
Де судитися з Фондом? Підсудність спорів, стороною яких є ФГВФО

06.03.2018

Ігор Линник

Внаслідок посилення Національним банком України контролю над банками та реалізацією кардинальних кроків щодо їх «укріплення», відбулося очищення банківської системи України, в результаті якого починаючи з 2014 р. неплатоспроможними було...

Останні новини

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з актуальних питань МСФЗ

07.02.2019

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з «МСФЗ 15, МСФЗ 16 та МСФЗ 9 та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». 7 лютого Олена Линник та...
V Legal Banking Forum

06.02.2019

6 лютого в Києві відбулась знакова подія для українського банківського сектору – V Legal Banking Forum. Старший партнер Gryphon Group Ігор Линник виступив модератором однієї з найцікавіших сесій банківського...
Практичний семінар від Gryphon Group – «Три революційні стандарти МСФЗ та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність».

05.02.2019

5 лютого в Києві пройшов практичний семінар від Gryphon Group – «Три революційні стандарти МСФЗ та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». Семінар зібрав у готелі «Дніпро»...
Зняття валютних обмежень в розрізі зовнішньоекономічної діяльності

21.01.2019

З моменту набуття чинності Законом України «Про валюту і валютні операції» вступає в дію нова система валютного регулювання, спрямована на лібералізацію валютного ринку України та спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності,...