UA

Юридичні послуги

Ліквідація фінансових установ

Ліквідація фінансових установ

Команда Gryphon Legal здійснює юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ.

В рамках даної практики ми здійснюємо:
 • супровід питань, пов'язаних з трудовими правовідносинами, супровід трудових спорів;
 • оцінку активів, аудит фінансових результатів і платоспроможності, кредиторської та дебіторської заборгованості;
 • проведення інвентаризації майна, переоформлення права власності на рухоме і нерухоме майно, цінні папери;
 • юридичний супровід проведення загальних зборів засновників (акціонерів) фінансової установи з метою прийняття рішення про припинення надання фінансових послуг, а також про ліквідацію фінансової установи;
 • комплексний правовий супровід позапланових перевірок податкової, Нацкофінпослуг, НБУ, НКЦПФР та інших контролюючих органів (які обов'язково проводяться при ліквідації);
 • супровід анулювання ліцензії на надання окремих видів фінансових послуг і професійної діяльності на ринку цінних паперів;
 • супровід виключення фінансової установи з Реєстру фінансових установ;
 • супровід зняття фінансової установи з обліку в податкових органах та фондах соціального страхування;
 • юридичне і податкове супроводження реалізації майна підприємства, що ліквідується;
 • передачу відповідним архівним установам документів, що підлягають обов'язковому зберіганню;
 • правовий супровід державної реєстрації припинення фінансової установи як юридичної особи.
 • врегулювання податкових суперечок, суперечок з Нацкомфінпослуг, НБУ, НКЦПФР та іншим контролюючими органами;
 • представництва законних інтересів фінансових установ в судах всіх інстанцій;
 • захисту топ-менеджменту фінансової установи та її працівників, у випадках відкриття по ним кримінального провадження за скоєння економічних і посадових злочинів.
Поділитися:
Олена Линник

Керуючий партнер

Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Ігор Линник

Старший партнер

Юридична практика та податки

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Ми знаходимо найкращі рішення в сфері управління, права, податків, фінансів та інвестицій та допомагаємо інтегрувати їх в бізнес-процеси

 • 15 років професійного досвіду та спеціалізації на банківському та фінансовому ринку
 • TОП 5 у сфері банківського та фінансового права
 • TОП 5 у сфері IT
 • TОП 5 у сфері комплаєнс-систем корпоративного управління
 • #1 Boutique Tax Consulting Law Firm of the Year in Ukraine

Послуги, які ми надаємо

Фінансовим установам (кредитування| переказ коштів| обмін валют| платіжні системи| КУА)

Команда Gryphon Legal пропонує свої послуги з супроводу процесу створення та ліцензування фінансових установ, які займаються кредитуванням, переказом коштів, обміном валют, а також правову підтримку при отриманні дозвільних документів, необхідних для роботи корпоративних інвестиційних фондів, платіжних систем та систем електронних грошей.

Телекомунікації, IT

Україна відома як одна з розвинених світових технологічних майданчиків. Ми супроводжуємо діяльність наших клієнтів зі сфери телекомунікацій, медіа, розваг та IT. Яка б не була ваша ніша в цьому секторі, у нас є досвід для вирішення Ваших завдань і поставлених цілей.

Банківське та фінансове право

В даний час ринок банківських та небанківських фінансових послуг знаходиться в самому розквіті. Професійні адвокати на юристи Gryphon Legal надають комплексну правову підтримку міжнародним фінансовим холдингам, банкам та небанківським фінансовим установам.

Корпоративне і комерційне право

Наші юристи надають правову допомогу з усіх аспектів корпоративного та комерційного права, в тому числі зі створення власного або придбання вже існуючого бізнесу з урахуванням інтересів і цілей клієнта.

Договірний супровід угод

Gryphon Legal надає кваліфіковану правову підтримку при укладенні та виконанні різного роду угод, договорів, контрактів, а також визначенні всіх можливих ризиків і правових наслідків, пов’язаних з їхнім укладанням.

Конкурентне право

Ми вирішуємо завдання, пов’язані зі створенням і діяльністю великих підприємств, їхніх об’єднань, промислово-фінансових груп, агропромислових холдингів, великих торгових мереж і ін., господарські операції яких, за певних обставин, можуть бути визнані такими, що обмежують конкуренцію на ринку та вимагають узгодження з АМК України.

Інтелектуальна власність

Gryphon Legal здійснює досудовий та судовий захист порушених прав інтелектуальної власності, в тому числі і по відшкодуванню майнової/моральної шкоди, заподіяної порушенням права інтелектуальної власності.

Трудові правовідносини

Gryphon Legal має багаторічний досвід успішного правового супроводу здійснення кадрової політики на підприємствах, а також вирішення спорів, що виникають між працівниками і роботодавцями в процесі трудової діяльності, що сприяє підвищенню ефективності бізнесу.

Послуги у сфері нерухомості та будівництва

В рамках практики нерухомості та будівництва наші фахівці здійснюють комплексне правове та податкове супроводження угод з нерухомістю, а також захист прав і законних інтересів власників і користувачів об’єктів нерухомості, в тому числі вітчизняних та іноземних інвесторів.

Ліквідація бізнесу

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.