UA

Корпоративні фінанси

Фінансування та інвестиційні угоди

Фінансування та інвестиційні угоди

Безперервна динаміка й розвиток бізнесу вимагають постійного залучення короткострокових і довгострокових фінансових ресурсів. Команда наших юристів та аудиторів здійснює юридичний та трансакційний супровід залучення фінансування, податкове планування трансакцій, як для окремих бізнес проектів, так і для бізнесу в цілому.

Звертайтеся до нас з наступних питань:

 • Супровід залучення фінансування
  • допомога в плануванні трансакцій з урахуванням особливостей українського законодавства та законодавства іноземних юрисдикцій
  • розробка та правова експертиза договорів по залученню фінансування. Супроводження процесу їх укладення та виконання
  • податкове планування локальних та міжнародних угод і трансакцій
  • проведення правових та фінансових експертиз, LegalOpinion
  • сomplianceконтроль дотримання вимог корпоративного, банківського, фінансового, податкового та іншого законодавства в процесі залучення фінансування
  • супровід проектів докапіталізації банків, фінансових установ та професійних учасників фондового ринку
 • Інвестиційна діяльність
  • розробка інвестиційної політики та програм
  • розробка та правова експертиза інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність. Супроводження процесу їх укладення та виконання
  • податкове планування інвестиційних угод і трансакцій
  • аналіз та оцінка економічної доцільності інвестиційних угод і трансакцій
  • проведення правових та фінансових експертиз
Поділитися:
Олена Линник

Managing Partner Corporate Finance & Strategy Consulting

Ігор Линник

Senior Partner Head of “Gryphon Legal” Law Firm

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Due Diligence

Заснування та розвиток бізнесу передбачає здійснення різного роду угод купівлі-продажу активів, корпоративних прав (акцій), реструктуризації активів і боргових зобов’язань, реорганізації бізнесу, у тому числі угод злиття й поглинання (M&A) та ін. Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням зазначених угод і трансакцій, важливо вчасно провести комплексний правовий, фінансовий, податковий аналіз (DueDiligence) угоди, […]

Комплаєнс-контроль

Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків. Комплаєнс політики сьогодні є досить новим явищем для українського бізнесу, але обов’язковим до впровадження, адже цього вимагає діюче законодавство та міжнародна спільнота. Антикорупційний, регуляторний, фінансовий та податковий комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим елементом в трансакціях, як […]

Форензик розслідування (експертиза)

Успішне ведення бізнесу залежить не тільки від професійної діяльності топ-менеджерів та персоналу компанії, а й прийняття ефективних рішень його власниками. При цьому, прийняття швидких, а головне, правильних рішень залежить від якісного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. В такій ситуації проведення Forensic – експертиз (розслідувань) дає змогу не тільки виявити втрати прибутку через неефективне ведення […]

Стратегічний консалтинг

Динаміка діяльності бізнесу безпосередньо впливає на його добробут, тому ігнорування розвитку і змін в компанії і пошуку найкращих способів роботи не йде їй на користь. Виявлення слабких місць, формування тактики і стратегії компанії стимулюють її зростання, оптимізують діяльність і захищають бізнес в цілому.

Угоди та трансакції. Комерційна діяльність

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Безперервна динаміка і розвиток бізнесу вимагають постійного залучення короткострокових і довгострокових фінансових ресурсів. Ми надаємо сприяння в залученні фінансування як для конкретних проектів, так і для бізнесу в цілому.

Ліквідація бізнесу

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративне планування та бізнес структурування

Для створення прозорого і прибуткового бізнесу, а також формування ефективного управлінського контролю над ним, важливо своєчасно впроваджувати заходи з оптимізації системи корпоративного управління в компанії.

Реструктуризація бізнесу

Кожен власник бізнесу з часом стикається з необхідністю ефективної реструктуризації, яка потрібна, зокрема, для розширення бізнесу, виходу на нові ринки, мінімізації фінансових ризиків, оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу.