UA

Аудитирські послуги

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Трансформація.

Фінансова звітність. МСФЗ

Успішний вихід на міжнародні ринки торгівлі та капіталу не можливий без належної підготовки власної фінансової звітності, її прозорості та відповідності міжнародним і національним стандартам та нормативним вимогам.

Gryphon Group має глибокий практичний досвід надання послуг із підготовки та складання фінансової звітності за МСФЗ й П(С)БО, переведення бізнесу на МСФЗ та їх першого застосування.

  Особливості впровадження
Відповідно до нових вимог Закону про бухгалтерський облік, підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства з балансовою вартістю активів понад 20 млн. євро та штатом працівників понад 250 осіб або наявність чистого доходу понад 40 млн. евро), зобов’язані:
 • Обрати (сформувати) облікову політику за МСФЗ
 • Визначити оціночні показники згідно МСФЗ на період переходу та подальші звітні періоди
 • Перейти на міжнародні стандарти підготовки фінансової звітності
 • Трансформувати свою службу фінансового та бухгалтерського обліку
 • Впровадити додаткову форму звітності – Звіт про управління

Ключові дати

Ключовими датами, які повинні враховувати підприємства, що відповідно до закону становлять суспільний інтерес є:

 • 01.2018р. – початок періоду перегрупування статей звітності за П(с)БО, внесення коригувань та здійснення обов’язкової трансформації за МСФЗ на дати проміжної звітності;
 • 12.2018р. – закінчення періоду трансформації проміжної звітності за МСФЗ;
 • 01.2019р. – повний перехід ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ. Початок першого звітного періоду за МСФЗ.
У рамках даної практики ми здійснюємо:
 • Перехід на МСФЗ – трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 • Консультування з питань:
  • організації та ведення бухгалтерського обліку
  • складення фінансової звітності за МСФЗ й П(С)БО
  • формування фінансової звітності за МСФЗ й П(С)БО та відображення в бухгалтерському обліку окремих складних господарських операцій
 • Відновлення та постановка бухгалтерського обліку
 • Розробка та впровадження Облікової політики з урахуванням специфіки бізнесу та регуляторних вимог
 • Підготовка річної, квартальної, проміжної фінансової звітності за МСФЗй П(С)БО, а також іншої обов’язкової (податкової і статистичної) звітності
 • Аутсорсинг бухгалтерського обслуговування
 • Розробка форм первинних документів та їх впровадження в господарську діяльність
 • Супроводження процесу переходу з П(С)БО на МСФЗ та їх першого застосування

< «Переваги впровадження МСФЗ».

Експертна думка керівника практики, дізнатися більше …>

Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами

Поділитися:
Лілія Гарачковська

Керівник практики аудиту_податкове консультування

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства. […]

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва. 〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар […]

Бухгалтерський облік

Gryphon Audit надає послуги з ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також національними правилами (П (С) БО).

Кадровий аудит

Gryphon Audit об’єднує фахівців з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиторів. Це професіонали з великим практичним досвідом управління процесами побудови і супроводу бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Аудит фінансової звітності

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (аудиту), надають консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надають послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Управлінський облік

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита – помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.