UA

Аудитирські послуги

Фінансова звітність. МСФЗ

Фінансова звітність. МСФЗ

Успішний вихід на міжнародні ринки торгівлі та капіталу не можливий без належної підготовки власної фінансової звітності, її прозорості та відповідності міжнародним і національним стандартам та нормативним вимогам.

Gryphon Group має багаторічний практичний досвід надання послуг із підготовки та складання фінансової звітності за МСФЗ й П(С)БО, переведення бізнесу на МСФЗ та їх першого застосування.

У рамках даної практики ми здійснюємо:

 • Консультування з питань:
  • організації та ведення бухгалтерського обліку
  • складення фінансової звітності за МСФЗ й П(С)БО
  • формування фінансової звітності за МСФЗ й П(С)БО та відображення в бухгалтерському обліку окремих складних господарських операцій
 • Відновлення та постановка бухгалтерського обліку
 • Розробка та впровадження Облікової політики з урахуванням специфіки бізнесу та регуляторних вимог
 • Підготовка річної, квартальної, проміжної фінансової звітності за МСФЗй П(С)БО, а також іншої обов’язкової (податкової і статистичної) звітності
 • Аутсорсинг бухгалтерського обслуговування
 • Розробка форм первинних документів та їх впровадження в господарську діяльність
 • Супроводження процесу переходу з П(С)БО на МСФЗ та їх першого застосування

< «Переваги впровадження МСФЗ».
Експертна думка керівника практики, дізнатися більше …>

Поділитися:
Лілія Гарачковська

Керівник практики аудиту Податкове консультування

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства. […]

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва. 〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар […]

Бухгалтерський облік

Gryphon Audit надає послуги з ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також національними правилами (П (С) БО).

Кадровий аудит

Gryphon Audit об’єднує фахівців з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиторів. Це професіонали з великим практичним досвідом управління процесами побудови і супроводу бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Аудит фінансової звітності

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (аудиту), надають консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надають послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Управленческий учет

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита – помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.