UA

Корпоративні фінанси

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Наша команда має успішний досвід юридичного супроводу створення або придбання існуючого бізнесу, із урахуванням інтересів і цілей клієнта, а також наявних регуляторних вимог у сфері корпоративного, податкового та фінансового законодавства.

Звертайтеся до нас з наступних питань:

 • Корпоративних фінансів
  • формування прозорої структури власності з урахуванням всіх законодавчих вимог українського законодавства
  • корпоративного структурування бізнесу, зокрема заснування холдингових структур з використанням іноземних юрисдикцій
  • побудови прозорих і ефективних корпоративних відносин між засновниками, акціонерами, управлінським персоналом та співробітниками
  • податкового планування корпоративних угод та транзакцій
  • консультування з питань управління ризиками в сфері корпоративних правовідносин
  • бізнес-планування
  • впровадження ефективних бізнес-моделей управління
  • автоматизації управлінського обліку та звітності
  • аудиторських послуг
 • Регуляторного комплаєнсу
  • Compliance контроль дотримання регуляторних вимог корпоративного, банківського, фінансового, податкового та іншого законодавства
  • Compliance контроль необхідності отримання дозволів, погоджень, ліцензій регуляторних органів
  • Compliance контроль відповідності фінансового стану підприємства, дотримання нормативів щодо достатності капіталу, чистих активів, інших фінансових нормативів та показників
 • Супроводу діяльності
  • розробка та внесення змін до установчих документів із метою приведення їх у відповідність до законодавства
  • розробка договорів купівлі-продажу корпоративних прав, угод злиттів і поглинань (M&A)
  • комплексний супровід процесів інвестування та залучення фінансування
  • правовий, корпоративний та фінансовий Due Diligence
  • Due Diligence об’єктів нерухомості та угод купівлі-продажу
Поділитися:
Олена Линник

Managing Partner Corporate Finance & Strategy Consulting

Ігор Линник

Senior Partner Head of “Gryphon Legal” Law Firm

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Due Diligence

Заснування та розвиток бізнесу передбачає здійснення різного роду угод купівлі-продажу активів, корпоративних прав (акцій), реструктуризації активів і боргових зобов’язань, реорганізації бізнесу, у тому числі угод злиття й поглинання (M&A) та ін. Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням зазначених угод і трансакцій, важливо вчасно провести комплексний правовий, фінансовий, податковий аналіз (DueDiligence) угоди, […]

Комплаєнс-контроль

Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків. Комплаєнс політики сьогодні є досить новим явищем для українського бізнесу, але обов’язковим до впровадження, адже цього вимагає діюче законодавство та міжнародна спільнота. Антикорупційний, регуляторний, фінансовий та податковий комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим елементом в трансакціях, як […]

Форензик розслідування (експертиза)

Успішне ведення бізнесу залежить не тільки від професійної діяльності топ-менеджерів та персоналу компанії, а й прийняття ефективних рішень його власниками. При цьому, прийняття швидких, а головне, правильних рішень залежить від якісного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. В такій ситуації проведення Forensic – експертиз (розслідувань) дає змогу не тільки виявити втрати прибутку через неефективне ведення […]

Стратегічний консалтинг

Динаміка діяльності бізнесу безпосередньо впливає на його добробут, тому ігнорування розвитку і змін в компанії і пошуку найкращих способів роботи не йде їй на користь. Виявлення слабких місць, формування тактики і стратегії компанії стимулюють її зростання, оптимізують діяльність і захищають бізнес в цілому.

Угоди та трансакції. Комерційна діяльність

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

Фінансування та інвестиційні угоди

Наша команда допоможе визначити найбільш вигідні рішення для бізнесу, виявити несумлінні наміри контрагентів і бізнес-партнерів, а також врегулювати суперечки і конфлікти, що виникли.

Ліквідація бізнесу

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративне планування та бізнес структурування

Для створення прозорого і прибуткового бізнесу, а також формування ефективного управлінського контролю над ним, важливо своєчасно впроваджувати заходи з оптимізації системи корпоративного управління в компанії.

Реструктуризація бізнесу

Кожен власник бізнесу з часом стикається з необхідністю ефективної реструктуризації, яка потрібна, зокрема, для розширення бізнесу, виходу на нові ринки, мінімізації фінансових ризиків, оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу.