UA

Медіа

Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Джерело: Укаїнський Юрист

Керуючий партнер GRYPHON GROUP

Олена Линник

Форензік офіцер  GRYPHON GROUP

Евгеній Столярчук

Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії (холдингів, корпорацій, концернів, промислово-фінансових груп та ін.). І не важливо чи це державні компанії, чи компанії, що належать приватним особам -інвесторам.

Історія знає багато прикладів, коли недобросовісна, а інколи і протиправна діяльність топ-менеджменту чи власників великих компанії мала негативні наслідки не тільки для окремо взятих осіб, а й на економічні показники країн, в яких ці компанії вели свій бізнес.

Показовими є економічні та соціальні наслідки, що настали після серії скандалів та розслідувань відносно діяльності компаній у США – Enron, Worldcom, Tyco Internatial, Bernard L. Madoff Investment Securities, Lehman Brothers .

Наприклад, незаконна діяльність всього двох осіб –  генеральних директорів Enron, призвела до фінансових втрат власників компанії у розмірі близько 74 мільярдів доларів, звільнення приблизно 5 тисяч співробітників та банкрутства енергетичного гіганта.

При цьому, механізм, що був використаний у злочинній діяльності, полягав у систематичному проведенні господарських операцій між Enron та безліччю її пов’язаних осіб – дочірніх компаній, що були зареєстровані в офшорних юрисдикціях (наприклад, на Кайманових островах було зареєстровано 652 дочірні компанії) по завищеним цінам. Така діяльність допомагала штучно підтримувати власну рентабельність та котирування на біржах, а також приховувати реальну ситуацію із накопченими боргами.

Щодо ситуації в Україні, то необхідно зазначити, що надмірне і, досить часто, необґрунтоване залучення українськими компаніями пов’язаних осіб у власних господарських операціях (в тому числі – зовнішньоекономічних) є наріжним каменем української економіки та банківського сектору, починаючи з 2014 року.

Зокрема, саме ця проблема, стала однією з передумов економічної кризи в Україні 2014 року та основною причиною так званого «банкопаду» – виведення Національним банком України з ринку більше 100 банківських установ. Більше того, завдяки проведенню Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб великої кількості досліджень та форензік – аудитів таких банків, було виявлено глобальну тенденцію по використанню пов’язаних осіб у кожному виведеному банку шляхом: видачі інсайдерських кредитів, перекредитуванню та системному фінансуванню бізнесу реальних (бенефіціарних)  власників цих банків, виведенню ліквідних активів та грошових коштів на компанії – нерезиденти, зареєстрованих в офшорних чи низькоподаткових юрисдикціях.

Варто зауважити, що зазначена проблема існує не тільки в банківському секторі України. Великого поширення набула практика використання власних пов’язаних осіб, в тому числі компаній-нерезидентів, для оптимізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, а не рідко і отримання певних виплат.

Вищевказана практика несе в собі достатньо серйозні загрози стабільності економіки України, оскільки:

 • бюджет недоотримує значні суми податків, які могли бути направлені на розвиток інфраструктури України та фінансуванню критично важливих економічних та соціальних проектів
 • виводиться оборотний фінансовий капітал та ліквідні активи, що створює додатковий тиск на фінансовий та банківський сектор
 • окремі компанії можуть стати заручниками недобросовісних контрагентів, що призведе до проведення великої кількості перевірок з боку контролюючих органів.

Що ж включає в себе поняття – пов’язана особа та чому важливо правильно оцінювати ризики за операціями з ними?

Визначення поняття «пов’язана особа» та його категорії (або змістовно схожі поняття) містяться у багатьох нормативно-правових актах України – Податковому кодексі України, Законах України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про інститути спільного інвестування», «Про акціонерні товариства», «Про публічні закупівлі» та ін. Серед регуляторних актів слід відмітити «Положення про визначення пов’язаних з банком осіб», що затверджене Постановою НБУ №315 від 12.05.2015 р.

На сьогоднішній день, українське законодавство оперує такими поняття пов’язаних осіб як:

 • материнська компанія
 • дочірня компанія
 • афілійовані особи/компанії
 • асоційовані особи/компанії
 • власники істотної участі/контролери та ін.

Загальними ознаками, що притаманні кожній вищевказаній категорії (юридичній/фізичній особі) є наявність впливу на господарську діяльність пов’язаних компаній та можливості прийняття в них управлінських рішень шляхом:

 • формального володіння часткою у статутному капіталі або правом голосу
 • значного/вирішального впливу незалежно від формального володіння
 • іншої форми контролю/впливу (наприклад – за допомогою родинних зв’язків, наявності значних ділових відносин, повноважень по управлінню або права вето)

В економічному плані, відносини компаній з пов’язаними особами зазвичай характеризуються проведенням господарських операцій не на звичайних ринкових умовах (заниження цін, безоплатність операції, наявність зворотних домовленостей) та виходом за межі звичайного перебігу господарської діяльності. Саме у зв’язку з цим, такі операції потребують більш детального аналізу (з боку внутрішніх/зовнішніх аудиторів, контролюючих органів) та/або обґрунтування ( з боку компаній,  що провели такі операції), оскільки вони несуть високі ризики викривлення фінансової звітності та вчинення шахрайства.

Ефективним методом виявлення таких ризиків є проведення форензік-аудиту діяльності компанії, її пов’язаних осіб та операцій між ними. В ході такого дослідження в обов’язковому порядку підлягають ідентифікації:

 • всі пов’язані особи компанії;
 • характер взаємовідносин (рівень контролю/підпорядкування);
 • здійснені господарські операції між ними ( в тому числі – значні операції, що виходять за межі звичайного перебігу господарської діяльності);

Інформація для такої ідентифікації може бути отримана із різних джерел та документів компанії:

 • податкові декларації та/або інформація, що подається в регуляторні органи
 • контракти або угоди з управлінським персоналом чи власниками компанії
 • значні контракти, що виходять за межі звичайного перебігу господарської діяльності
 • рахунки-фактури
 • поліси страхування, гарантії, поручительства
 • інформація від третіх осіб
 • запевнення управлінського персоналу та власників компанії
 • звіти органів внутрішнього контролю/аудиту компанії

В ході дослідження інформації отриманої з перелічених вище джерел  особлива увага звертається на ознаки господарських операцій, що можуть характеризувати їх як вчинені з метою шахрайства, а саме:

 • значна складність (наприклад участь значної кількості пов’язаних осіб)
 • незвичайні/неринкові умови або безоплатність (заниження ціни, відсутність відповідальності за порушення, нетипові умови погашення заборгованості)
 • відсутність очевидного логічного економічного обґрунтування
 • одноразовий характер із залученням нового контрагента
 • часта зміна умов контракту до завершення терміну його дії
 • наявність зворотних домовленостей (зворотній викуп, можливість повернення товару)

Тільки аналізуючи в такому розрізі господарські взаємовідносини між компанією і її пов’язаними особами можливо отримати достатнє розуміння операцій між ними, визначити чинники ризику шахрайства, забезпечити підтвердження достовірності відображення показників господарської діяльності у фінансовій звітності.

Крім того, результати форензік-аудиту, проведеного зовнішніми консультантами, можуть надати власникам бізнесу та управлінському менеджменту впевненість в об’єктивному та неупередженому  проведенню дослідження, а також достовірному відображенню діяльності власної компанії, виявити ризики, що можуть значно вплинути на її нормальну господарську діяльність, а також виступати доказом належного фінансового стану компанії перед контролюючими органами, а також різними фінансовими установами (включаючи банки).

 

 

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Нова податкова різниця за операціями з нерезидентами

Поряд із глобальними змінами у регулюванні трансфертного ціноутворення, КІК, оподаткуванням фізичних осіб – Закон №466 вніс суттєві зміни для платників податку на прибуток.
Новий формат річного фінансового звітування.

Відтепер до органів державної податкової служби подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком, що фактично покладає початок новій єрі фінансового звітування.
Контрольовані іноземні компанії та особливості їх оподаткування

Контрольовані іноземні компанії (КІК). Як Україна імплементувала відповідні положення Плану BEPS у Податковий кодекс
Звіт про прозорість GRYPHON AUDIT 2019

30.04.2020

Вашій увазі представлено Звіт про прозорість ТОВ «Грифон Аудит» за 2019 рік. У Звіті розкрита інформація про структуру та корпоративне управління ТОВ «Грифон Аудит», ключові принципи роботи, а також...
Вивести на чесну воду

20.05.2019

Олена Линник

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про інструменти, за допомогою яких можна виявити реальний фінансовий стан боржника і рівень його платоспроможності Пані Олено, чим...
Долг под контролем

08.05.2019

Управляющий партнер GRYPHON GROUP Елена Линник и Старший партнер GRYPHON GROUP Игорь Линник Специально для издания «ТОП-50 ведущих банков Украины 2019» C января 2017 года, банки, осуществляющие деятельность на территории Украины...
Звіт про корпоративне управління

05.04.2019

Олена Линник

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про впровадження нової категорії звітності – звіту про управління  Одним із результатів внесення змін до Закону України «Про...
Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Олена Линник

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...

Останні новини

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ «ЮРИДИЧНОЇ ПРЕМІЇ РОКУ 2019»

10.06.2019

Щорічний рейтинг «Юридична премія року 2019», завершився урочистою церемонією нагородження. Gryphon Group визнано переможцем юридичної премії 2019 року в номінації: 🏆«Фірма року в сфері комплаєнс». Олена Линник, керуючий партнер Gryphon Group,...
Міжнародним рейтинговим виданням The Legal 500 відзначено практики комерційного та корпоративного права, а також практику M&A Gryphon

11.04.2019

The Legal 500 – міжнародним рейтинговим виданням відзначено в 2019 році практики комерційного та корпоративного права, а також практику M&A адвокатського бюро Gryphon Legal, що входить до мережі Gryphon...
Кредити фізичним особам за новими правилами

27.03.2019

Нацкомфінпослуг опубліковано проекти нормативно – правових актів, метою яких є посилення захисту прав позичальників за договорами позики та підвищення довіри до ринку фінансових послуг. Зокрема, заплановано внести зміни до...
Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з актуальних питань МСФЗ

07.02.2019

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з «МСФЗ 15, МСФЗ 16 та МСФЗ 9 та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». 7 лютого Олена Линник та...