UA

Corporate finance

Форензик розслідування (експертиза)

Форензик розслідування (експертиза)

Успішне ведення бізнесу залежить не тільки від професійної діяльності топ-менеджерів та персоналу компанії, а й прийняття ефективних рішень його власниками. При цьому, прийняття швидких, а головне, правильних рішень залежить від якісного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. В такій ситуації проведення Forensic – експертиз (розслідувань) дає змогу не тільки виявити втрати прибутку через неефективне ведення бізнес-процесів чи у зв’язку з вчиненням корпоративних шахрайств, а й запобігти вказаним ризикам в майбутньому.

В рамках даної послуги ми здійснюємо:

 • Проведення Forensic– розслідувань (експертиз), що включають:
  • первинну перевірку діяльності компанії та виявлення зон ризику
  • аналіз та оцінка внутрішніх процедур та політик
  • аудит фінансового стану компанії. Оцінка фінансових втрат
  • виявлення можливих фактів шахрайств, корупції, заволодіння активами компанії
 • Проведення корпоративного Compliance:
  • консультування з питань управління ризиками в сфері корпоративного бізнесу
  • аналіз корпоративної структури, міжнародне структурування
  • аналіз пов’язаних осіб, в тому числі асоційованих та афілійованих осіб
  • дотримання корпоративних процедур, політик, стандартів
 • Розробка та впровадження антикорупційних процедур та процедур протидії корпоративному шахрайству
 • Розробка корпоративних стандартів та ділової етики, а також положень з управління ризиками:
  • внутрішніх правил та процедури по організації роботи компанії
  • організація внутрішнього аудиту
 • Проведення юридичних та фінансових експертиз з питань розшуку активів та зобов’язань
 • Правові та Фінансові Due-Diligence
 • Legal & Financial Opinion
 • Судове та позасудове врегулювання
  • судовий та позасудовий захист прав, законних інтересів власників, топ-менеджерів
  • оцінка збитків, упущеної вигоди
  • супровід процесу розгляду господарських, корпоративних спорів у судах різних інстанцій та юрисдикцій
Share:
Ігор Линник

Старший партнер

Керуючий Адвокатського

Бюро “Gryphon Legal”

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Due Diligence

Заснування та розвиток бізнесу передбачає здійснення різного роду угод купівлі-продажу активів, корпоративних прав (акцій), реструктуризації активів і боргових зобов’язань, реорганізації бізнесу, у тому числі угод злиття й поглинання (M&A) та ін. Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням зазначених угод і трансакцій, важливо вчасно провести комплексний правовий, фінансовий, податковий аналіз (DueDiligence) угоди, […]

Комплаєнс-контроль

Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків. Комплаєнс політики сьогодні є досить новим явищем для українського бізнесу, але обов’язковим до впровадження, адже цього вимагає діюче законодавство та міжнародна спільнота. Антикорупційний, регуляторний, фінансовий та податковий комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим елементом в трансакціях, як […]

Стратегічний консалтинг

Динаміка діяльності бізнесу безпосередньо впливає на його добробут, тому ігнорування розвитку і змін в компанії і пошуку найкращих способів роботи не йде їй на користь. Виявлення слабких місць, формування тактики і стратегії компанії стимулюють її зростання, оптимізують діяльність і захищають бізнес в цілому.

Угоди та трансакції. Комерційна діяльність

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Безперервна динаміка і розвиток бізнесу вимагають постійного залучення короткострокових і довгострокових фінансових ресурсів. Ми надаємо сприяння в залученні фінансування як для конкретних проектів, так і для бізнесу в цілому.

Фінансування та інвестиційні угоди

Наша команда допоможе визначити найбільш вигідні рішення для бізнесу, виявити несумлінні наміри контрагентів і бізнес-партнерів, а також врегулювати суперечки і конфлікти, що виникли.

Ліквідація бізнесу

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративне планування та бізнес структурування

Для створення прозорого і прибуткового бізнесу, а також формування ефективного управлінського контролю над ним, важливо своєчасно впроваджувати заходи з оптимізації системи корпоративного управління в компанії.

Реструктуризація бізнесу

Кожен власник бізнесу з часом стикається з необхідністю ефективної реструктуризації, яка потрібна, зокрема, для розширення бізнесу, виходу на нові ринки, мінімізації фінансових ризиків, оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу.