UA

Аудитирські послуги

Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності

На сьогоднішній день, рівень інвестиційної привабливості та довіри до бізнесу безпосередньо залежить від прозорості його господарської діяльності, трансакцій, розкриття всієї  інформації про активи та зобов’язання, перед власниками та інвесторами.

Команда аудиторів та фінансових консультантів Gryphon Group має значний практичний досвід проведення аудиту фінансової звітності відповідно до вимог МСБО та П(С)БО.

У рамках даної практики, ми здійснюємо:

  • Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та складання аудиторських висновків, які подаються до Нацкомфінпослуг, НБУ, НКЦПФР та інших регуляторних органів
  • Проведення ініціативних (добровільних) аудитівта складання аудиторських висновків для підприємств різних галузей економіки, зокрема за рішеннями засновників (акціонерів)
  • Перевірка й підтвердження фінансової стійкості й платоспроможності
  • Перевірка відповідності фінансових показників регуляторним вимогам
  • Податковий аудит, оцінка реального фінансового стану, виявлення та усунення ризиків при встановленні можливих порушень фінансового та податкового законодавства
  • Проведення внутрішнього контролю (аудиту) для виявлення потенційних ризиків діяльності
  • Оцінка інвестиційних проектів, зокрема виявлення потенційних ризиків виникнення негативних податкових наслідків, а також розробка оптимальних шляхів їх вирішення
Поділитися:
Лілія Гарачковська

Руководитель практики аудита Налоговое консультирование

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства. […]

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва. 〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар […]

Бухгалтерський облік

Gryphon Audit надає послуги з ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також національними правилами (П (С) БО).

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Трансформація.

Gryphon Audit сопровождает переход компаний на МСФО, а также обучает ведению учета и составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Кадровий аудит

Gryphon Audit об’єднує фахівців з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиторів. Це професіонали з великим практичним досвідом управління процесами побудови і супроводу бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Управлінський облік

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита – помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.