Auditing

Трансформація фінансової звітності

Transformation of financial statements

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉

На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства.

МСФЗ включає: Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) і Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS), в тому числі інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC), який діяв раніше.

〈 “Переваги впровадження МСФЗ”.
Експертна думка Керівника практики аудиту, детальніше… 〉

Особливості впровадження

Відповідно до нових вимог Закону про бухгалтерський облік, підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства з балансовою вартістю активів понад 20 млн. євро та штатом працівників понад 250 осіб або наявність чистого доходу понад 40 млн. евро), зобов’язані:

 • Обрати (сформувати) облікову політику за МСФЗ
 • Визначити оціночні показники згідно МСФЗ на період переходу та подальші звітні періоди
 • Перейти на міжнародні стандарти підготовки фінансової звітності
 • Трансформувати свою службу фінансового та бухгалтерського обліку
 • Впровадити додаткову форму звітності – Звіт про управління

Ключові дати

Ключовими датами, які повинні враховувати підприємства, що відповідно до закону становлять суспільний інтерес є:

 • 01.2018р. – початок періоду перегрупування статей звітності за П(с)БО, внесення коригувань та здійснення обов’язкової трансформації за МСФЗ на дати проміжної звітності;
 • 12.2018р. – закінчення періоду трансформації проміжної звітності за МСФЗ;
 • 01.2019р. – повний перехід ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ. Початок першого звітного періоду за МСФЗ.

В рамках даної практики ми здійснюємо:

 • супровід переходу і першого застосування МСФЗ;
 • аналіз ведення бухгалтерського обліку на предмет визначення: моделей, принципів, підходів і класифікацій елементів фінансової звітності;
 • перекласифікація і / або перекласифікація елементів фінансової звітності:
  • здійснення коригувань в бухгалтерському обліку, шляхом створення нових коригувальних записів;
  • здійснення коригувань в бухгалтерському обліку, шляхом виключення об’єктів, які не відповідають вимогам МСФЗ;
  • здійснення перекласифікації елементів фінансової звітності шляхом перенесення сум з однієї статті бухгалтерського обліку в іншу;
 • переведення національних статей фінансової звітності та балансових статей до показників по МСФЗ;
 • аналіз ліквідності статей балансу і, в разі необхідності, перегляд вартості елементів фінансової звітності — за рахунок знецінення або створення резервів, зміна оцінки вартості статей балансу: запасів / дебіторської заборгованості / забезпечень / зобов’язань / ін. існуючих активів на балансі
 • Консультування з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку по МСФЗ
 • Консультування з питань формування фінансової звітності за МСФЗ
Share:
Анна Андреасян

Партнер

Корпоративные финансы

Комплаенс, Аудит

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Accounting policy

The accounting policy that takes into account all the peculiarities of business conduction, economic activity and individual transactions is a key factor in ensuring the unified approach to statutory accounting and financial statements, as well as additional protection before the tax authorities. The introduction of the effective accounting policy that takes into account the latest […]

System integration (Automation)

Automation of business processes has become an integral part of everyday activities of each company. Accounting for an unlimited number of transactions within the shortest possible period of time, reducing the risk of a technical error, effectively creating managerial and financial statements as well as the possibility of obtaining current information about the state of […]

Statutory audit of financial institutions

Gryphon Audit’s certified auditors and tax advisers provide a full range of audit-related services (mandatory and voluntary audits) of financial statements for financial institutions, including money transfer companies, payment institutions, factoring, insurance, leasing companies, as well as companies that raise funds for construction. Under this practice, we carry out: Comprehensive analysis and review of financial […]

Accounting

Gryphon Audit provides services on accounting under International Financial Reporting Standards (IFRS), as well as Ukrainian national standards.

Financial Statements. IFRS

Gryphon Audit supports company transitions to IFRS as well as provide accounting and financial reporting training in accordance with international standards.

HR Audit

Gryphon Audit combines experts in accounting, taxation and auditing. All our specialists have extensive practical experience in implementing and using accounting and tax reporting systems in compliance with international standards.

Financial Statements Audit

Gryphon Audit certified auditors and tax advisors provide a wide range of services connected to auditing, consult on accounting, tax reporting, taxation and analyses of business activity, as well as reconstruct accounts and do bookkeeping.

Managerial Accounting

Gryphon Audit experts carry out independent inspections and assessments of companies. The purpose of internal auditing is to help improve management efficiency, and to provide data analysis and evaluation as well as recommendations.