Media

Відступити за компанію

Відступити за компанію

30.06.16

Ігор Линник

Старший партнер

Керівник юридичної практики
та податкового структурування

17 лютого 2016 року ринок фінансових послуг сколихнула новина про те, що суд, начебто, заборонив продаж колекторам боргів фізичних осіб. Приводом для цього стало рішення Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) від 16 лютого 2016 року, яким ВАСУ відновив дію скасованої у 2013 році норми Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 231 від 3 квітня 2009 року «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» (далі – Розпорядження Держфінпослуг № 231), що забороняла відступлення прав вимоги до фізичних осіб за договорами факторингу. Коментуючи дане рішення, деякі «експерти» заявили, що для банків настали скрутні часи, оскільки вони відтепер не зможуть вивільняти резерви та очищати свої активи від проблемної заборгованості фізичних осіб, відступаючи їх факторинговим компаніям.

Чи дійсно це так і які реальні наслідки матиме дане рішення ВАСУ для банків, факторингових компаній та боржників-фізичних осіб? Для того, щоб дати відповідь на це питання, у першу чергу, необхідно проаналізувати хронологію подій, пов’язаних із уведенням у дію та скасуванням норми Розпорядження № 231, яка встановлювала обмеження щодо кола боржників, права вимоги до яких можуть відступатися за договорами факторингу.

Отже, 8 травня 2009 року року набрало чинності Розпорядження Держфінпослуг № 231, пунктом 1 якого до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність наступних операцій із фінансовими активами:

  1. фінансування клієнтів-суб’єктів господарювання, які уклали договір, із якого випливає право грошової вимоги;
  2. набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників-суб’єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;
  3. отримання плати за користування грошовими коштами, наданими в розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Як бачимо, Держфінпослуг своїм розпорядженням обмежила коло боржників, право вимоги до яких може відступатися за договором факторингу, – ними могли бути виключно суб’єкти господарювання.

Не погоджуючись із зазначеною позицією регулятора, посилаючись на відсутність у Цивільному кодексі України будь-яких обмежень щодо особи боржника у факторинговій операції, після широкого громадського обговорення одна з факторингових компаній ініціювала судовий процес, метою якого було скасування спірного пункту Розпорядження Держфінпослуг № 231 як такого, що не відповідає законодавству України та прийнятий Держфінпослуг поза межами своєї компетенції.

Не зважаючи на те, що І інстанція відмовила в задоволенні позову, 20 серпня 2013 року Київський апеляційний адміністративний суд визнав нечинним та таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили п. 1 Розпорядження Держфінпослуг № 231. Аргументував апеляційний суд своє рішення тим, що, виключаючи фізичних осіб із кола осіб, які беруть участь у фінансовій послузі факторингу, Держфінпослуг було порушено вимоги ч. 5 ст. 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та глави 73 Цивільного кодексу України, оскільки зазначені норми не встановлюють жодних обмежень стосовно складу осіб, по відношенню до яких може здійснюватися відступлення права вимоги. Іншими словами, законодавець не виключає безпосередньо фізичних осіб із переліку осіб, які беруть участь у фінансовій операції факторингу. Разом із цим, судом зазначено, що Держфінпослуг як державний орган, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, уповноважений законом лише встановлювати обмеження на суміщення певних видів фінансових послуг і не має права забороняти чи обмежувати надання передбачених законами фінансових послуг.

Зазначена постанова Київського апеляційного адміністративного суду набрала чинності в момент її проголошення – а саме 20 серпня 2013 року, тому є підстави зробити висновок, що п. 1 Розпорядження Держфінпослуг № 231, який забороняв відступлення прав вимоги за договорами факторингу до фізичних осіб, перестав бути чинним починаючи саме з 20 серпня 2013 року.

У свою чергу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наступниця Держфінпослуг), своїм розпорядженням від 6 лютого 2014 року № 352 (яке набрало чинності 25 березня 2014 року) «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 квітня 2009 року № 231» виклала ознаки факторингових операцій у новій редакції, у якій обмеження щодо кола боржників, права вимоги до яких можуть відступатися за договором факторингу, відсутні. Тобто, фактично, Нацкомфінпослуг виконала рішення суду від 20 серпня 2013 року, хоч із запізненням на півроку.

Одночасно з цим, Нацкомфінпослуг оскаржила рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 20 серпня 2013 року в касаційному порядку. І після 3 років розгляду, 16 лютого 2016 року ВАСУ скасував зазначене рішення, вказавши, що висновки апеляційного суду є передчасними, так само як і скасував рішення суду І інстанції з процесуальних підстав (у матеріалах справи було відсутнє опубліковане оголошення про відкриття провадження в даній справі, як того вимагає ч. 3 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України), та направив справу на новий розгляд.

Серед наслідків прийняття ВАСУ рішення від 16 лютого 2016 року слід виділити наступні.

Рішення ВАСУ від 16 лютого 2016 року жодним чином не впливає на дійсність договорів факторингу, які були укладені після 25 березня 2014 року, оскільки починаючи з цієї дати обмеження щодо кола боржників, права вимоги до яких відступаються за договором факторингу, були скасовані самою ж Нацкомфінпослуг.

У свою чергу, договори факторингу, які були укладені в період із 8 травня 2009 року (з дати набрання чинності Розпорядженням Держфінпослуг № 231) по 20 серпня 2013 року, повинні були укладатися із урахуванням того, що обмеження щодо боржників у факторингових операціях діяло та скасоване ніким не було.
Найбільше питань на практиці виникатиме щодо дії обмеження відносно кола боржників, права вимоги до яких відступаються за договорами факторингу, у період із дати визнання нечинним п. 1 Розпорядження Держфінпослуг № 231 рішенням суду від 20 серпня 2013 року до його скасування Нацкомфінпослуг (25 березня 2014 року). З однієї сторони, незастосування даного обмеження цілком правомірно обґрунтовується наявністю рішення суду, яке набрало законної сили та яким зазначене обмеження було визнано нечинним. З іншої сторони, рішення ВАСУ від 16 лютого 2016 року може стати додатковим аргументом для обґрунтування неправомірності укладання в той період договорів факторингу, за якими відступаються права вимоги до боржників-фізичних осіб. Цей аргумент може використовуватися як контролюючими органами при перевірках діяльності фінансових установ, так і боржниками-фізичними особами, які вважають, що право вимоги до них було відступлено неправомірно.

На нашу думку, незастосування п. 1 Розпорядження Держфінпослуг № 231 на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, є правомірним, оскільки відповідно до ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями на всій території України.

Як би там не було, очевидним є той факт, що станом на сьогоднішній день обмеження стосовно кола боржників, права вимоги до яких можуть відступатися за договором факторингу, у законодавстві відсутні. Тому банки мають правомірні підстави продовжувати реструктуризацію проблемної заборгованості позичальників-фізичних осіб, у тому числі використовуючи для цього факторингові компанії.

Share:

You will be interesting:

Ліцензійна згода

27.04.16

Дмитро Мелаш

З метою системного вдосконалення, уніфікації та спрощення порядку ліцензування господарської діяльності Верховною Радою України було прийнято оновлений Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон про ліцензування), який набув чинності...
Відступити за компанію

30.06.16

Ігор Линник

17 лютого 2016 року ринок фінансових послуг сколихнула новина про те, що суд, начебто, заборонив продаж колекторам боргів фізичних осіб. Приводом для цього стало рішення Вищого адміністративного суду України...
Посилення вимог до ліцензування небанківських фінансових установ з обміну валют

01.03.16

Дмитро Мелаш

Протягом останніх двох років, коли Національний банк України не видавав генеральні ліцензії на здійснення обміну валют, в Україні точилися гострі дискусії стосовно того, чи залишаться на цьому ринку небанківські...
Податкові “реформи” – як житиме Україна у 2016 році

20.01.16

Ігор Линник

Наприкінці 2015 року Україну спіткала чергова модернізація податкового законодавства, що передбачає кардинальні зміни в системі оподаткування суб’єктів підприємництва, громадян та інших платників податків. Ще не всі встигли оговтатись після...

Latest news

Банкам надано додатковий час на приведення свого капіталу у відповідність до мінімального розміру

15.01.2018

23 грудня 2017 року набула чинності Постанова Правління Національного банку №136, якою передбачено наступні зміни до графіку приведення банками статутного та регулятивного капіталу до мінімального розміру:   Таким чином, 42...
Змінено правила трансфертного ціноутворення в Україні

10.01.2018

1 січня 2018 року набули чинності зміни Податкового кодексу України, які передбачають наступні нововведення в частині трансфертного ціноутворення: контрольованими операціями відтепер є господарські операції між нерезидентом та його постійним...
Gryphon Academy: прес-реліз семінару 22 грудня 2017 року

26.12.2017

Gryphon Academy 22 грудня 2017 року провела практичний семінар на тему: «Оподаткування бізнесу: шляхи вдосконалення» для представників ПрАТ «УКРПРОФТУР» – найбільшого в Україні туристичного об’єднання, яке включає 69 туристичних господарств...
Gryphon Academy: прес-реліз тренінгу 12 грудня 2017 року

13.12.2017

Gryphon Academy 12 грудня 2017 року провела практичний Семінар-тренінг для представників Федерації профспілок України на тему: «Податок на прибуток. ПДВ. Облік доходів і витрат: практичні аспекти». Спікер Лілія Гарачковська...