Media

Посилення вимог до ліцензування небанківських фінансових установ з обміну валют

Посилення вимог до ліцензування небанківських фінансових установ з обміну валют

01.03.16

Дмитро Мелаш

Керівник проектів

Юридична практика

 

Протягом останніх двох років, коли Національний банк України не видавав генеральні ліцензії на здійснення обміну валют, в Україні точилися гострі дискусії стосовно того, чи залишаться на цьому ринку небанківські фінансові установи. Декілька разів в НБУ заявляли, що регулятор має намір узагалі припинити видачу небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення операцій з обміну валют та зосередити всі валютообмінні операції на банках, які знаходяться під більш жорстким контролем регулятора.

Унаслідок цього, в Україні сформувалася фактична монополія на небанківський валютообмінний бізнес, до складу якої ввійшли три-чотири фінансових компанії, які встигли отримати генеральні валютні ліцензії раніше. У свою чергу, інші гравці, які мали намір почати вести валютообмінний бізнес в Україні, змушені були або чекати, коли НБУ почне видавати ліцензії, або домовлятися про співпрацю з тими, у кого така ліцензія є, або переводити свою діяльність у тінь.

У результаті, НБУ прийняв компромісне рішення: допустити небанківські фінансові установи на ринок обміну валют, однак при цьому допущеними можуть бути виключно ті гравці, які виконали нові, більш жорсткі ліцензійні вимоги, за аналогією до тих, які передбачені для банків.

Нові вимоги до небанківських валютообмінних установ передбачені трьома постановами НБУ від 29 грудня 2015 року (набули чинності 1 січня 2016 року), а саме: «Про додаткові вимоги до небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, що отримали (або отримують) право на здійснення валютних операцій» № 962, «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» № 983 та «Про затвердження Правил організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України» № 990.
Наскільки ж було посилено вимоги до небанківських фінансових установ, які здійснюють (або мають намір здійснювати) обмін валют, та чи здатні вони вивести небанківський валютообмінний ринок на якісно новий рівень? Давайте проаналізуємо.

По-перше, НБУ посилив вимоги до розкриття структури власності небанківської валютообмінної установи. Зокрема, встановлено обов’язок розкривати перед НБУ свою повну структуру власності аж до остаточних ключових учасників – фізичних осіб, із зазначенням усіх наявних відносин контролю.

Таким чином, розкриттю підлягають не тільки власники істотної участі (10 % і більше в статутному капіталі) у небанківській фінансовій установі, а й усі її ключові учасники, а також ключові учасники всіх юридичних осіб, що знаходяться в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи.

Зокрема, ключовими учасниками є:

  1. учасник – фізична особа;
  2. учасник – юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав юридичної особи.

При цьому:

  • якщо юридична особа має більш ніж 20 учасників – фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
  • якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більш ніж 20 учасникам – фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
  • вважається, що не має ключових учасників публічна компанія, а саме – іноземне публічне акціонерне товариство, акції якого пройшли процедуру лістингу.

Окрім цього, небанківській валютообмінній установі заборонено мати у своїй структурі власності трастові конструкції, тобто засновані на правочині (трастовому договорі, декларації тощо), режими володіння/управління майном, які передбачають наявність довірчого керуючого та бенефіціарного власника (вигодоодержувача), який отримує будь-які вигоди від майна, яке передається довірчому керуючому.

У разі невиконання цих та інших вимог законодавства, структура власності небанківської фінансової установи буде визнана НБУ непрозорою, що є підставою для відмови у видачі генеральної валютної ліцензії або її відкликання.У разі невиконання цих та інших вимог законодавства, структура власності небанківської фінансової установи буде визнана НБУ непрозорою, що є підставою для відмови у видачі генеральної валютної ліцензії або її відкликання.

По-друге, власний капітал небанківської валютообмінної установи повинен становити не менш ніж 20 млн. грн. (у разі наявності не більше 100 структурних підрозділів). При цьому власний капітал підлягає збільшенню на 5 млн. грн. за кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць. Раніше небанківським валютообмінним установам, не залежно від кількості структурних підрозділів, достатньо було мати більше 7 млн. грн. власного капіталу.

По-третє, для небанківських валютообмінних установ встановлено обов’язок мати не менш ніж 5 структурних підрозділів, приміщення яких відповідають встановленим НБУ вимогам щодо організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, зокрема щодо технічної укріпленості та охорони приміщень, відеоспостереження, тривожної сигналізації, захисту робочих місць касирів, облаштування клієнтської зони, приміщень для перерахування клієнтами банкнот і монет тощо.

Причому технічне облаштування таких приміщень має бути здійснено згідно з відповідними державними стандартами України (наприклад, для системи тривожної сигналізації – ДСТУ ЕК 60839-11-1, для елементів захисту робочого місця касирів – ДСТУ 4546 (з класом опору не нижче, ніж СК2) та ДСТУ 4547 (з класом опору не нижче ніж ОЗК2), для сейфів та сховищ – мінімальний клас опору для сховища має бути не нижче ніж V за ДСТУ 1143-1 тощо).

Невиконання зазначених вимог є підставою для відмови у видачі генеральної валютної ліцензії. Для діючих валютообмінних установ невідповідність цим вимогам принаймні 5 структурних підрозділів (якщо їх усього не більше 300) або 10 структурних підрозділів (якщо їх понад 300) протягом 12 останніх календарних місяців є підставою для відкликання генеральної ліцензії.

На приведення своїх приміщень у відповідність до нових вимог небанківським фінансовим установам, які мають генеральну валютну ліцензію, надано строк до 1 липня 2016 року.

По-четверте, змінами також передбачено, що всі пункти обміну іноземної валюти небанківської фінансової установи повинні бути обладнані зареєстрованими та переведеними у фіскальний режим роботи реєстраторами розрахункових операцій. Зазначена вимога набирає чинності через шість місяців із дня затвердження Державною фіскальною службою України Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, до якого внесено модель реєстратора, що застосовується (Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій було затверджено наказом ДФС України № 829 від 29 жовтня 2015 року).

Окрім цього, НБУ залишив за собою право в ручному режимі регулювати кількість небанківських валютообмінних установ на ринку. Зокрема, змінами передбачено, що НБУ має право призупиняти надання небанківським установам генеральних ліцензій у разі негативних тенденцій на валютному ринку України, виявлених під час виконання НБУ функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Як бачимо, ключовими напрямами реформування системи небанківського обміну валют є посилення вимог до забезпеченості фінансовими установами власним капіталом, прозорості їх структури власності та захищеності приміщень і валютних цінностей. За виконання цих вимог НБУ надає небанківським фінансовим установам доступ до ринку обміну валют, бажаючих потрапити на який є досить багато. То ж існує велика ймовірність того, що найближчим часом валютообмінний ринок України заповнять небанківські фінансові установи з достатнім рівнем капіталізації, прозорою структурою власності та бездоганною діловою репутацією. Що ж буде насправді – покаже тільки час.

Share:

You will be interesting:

Ліцензійна згода

27.04.16

Дмитро Мелаш

З метою системного вдосконалення, уніфікації та спрощення порядку ліцензування господарської діяльності Верховною Радою України було прийнято оновлений Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон про ліцензування), який набув чинності...
Відступити за компанію

30.06.16

Ігор Линник

17 лютого 2016 року ринок фінансових послуг сколихнула новина про те, що суд, начебто, заборонив продаж колекторам боргів фізичних осіб. Приводом для цього стало рішення Вищого адміністративного суду України...
Посилення вимог до ліцензування небанківських фінансових установ з обміну валют

01.03.16

Дмитро Мелаш

Протягом останніх двох років, коли Національний банк України не видавав генеральні ліцензії на здійснення обміну валют, в Україні точилися гострі дискусії стосовно того, чи залишаться на цьому ринку небанківські...
Податкові “реформи” – як житиме Україна у 2016 році

20.01.16

Ігор Линник

Наприкінці 2015 року Україну спіткала чергова модернізація податкового законодавства, що передбачає кардинальні зміни в системі оподаткування суб’єктів підприємництва, громадян та інших платників податків. Ще не всі встигли оговтатись після...

Latest news

Банкам надано додатковий час на приведення свого капіталу у відповідність до мінімального розміру

15.01.2018

23 грудня 2017 року набула чинності Постанова Правління Національного банку №136, якою передбачено наступні зміни до графіку приведення банками статутного та регулятивного капіталу до мінімального розміру:   Таким чином, 42...
Змінено правила трансфертного ціноутворення в Україні

10.01.2018

1 січня 2018 року набули чинності зміни Податкового кодексу України, які передбачають наступні нововведення в частині трансфертного ціноутворення: контрольованими операціями відтепер є господарські операції між нерезидентом та його постійним...
Gryphon Academy: прес-реліз семінару 22 грудня 2017 року

26.12.2017

Gryphon Academy 22 грудня 2017 року провела практичний семінар на тему: «Оподаткування бізнесу: шляхи вдосконалення» для представників ПрАТ «УКРПРОФТУР» – найбільшого в Україні туристичного об’єднання, яке включає 69 туристичних господарств...
Gryphon Academy: прес-реліз тренінгу 12 грудня 2017 року

13.12.2017

Gryphon Academy 12 грудня 2017 року провела практичний Семінар-тренінг для представників Федерації профспілок України на тему: «Податок на прибуток. ПДВ. Облік доходів і витрат: практичні аспекти». Спікер Лілія Гарачковська...