Media

Посилення вимог до ліцензування небанківських фінансових установ з обміну валют

Посилення вимог до ліцензування небанківських фінансових установ з обміну валют

01.03.16

Дмитро Мелаш

Керівник проектів

Юридична практика

 

Протягом останніх двох років, коли Національний банк України не видавав генеральні ліцензії на здійснення обміну валют, в Україні точилися гострі дискусії стосовно того, чи залишаться на цьому ринку небанківські фінансові установи. Декілька разів в НБУ заявляли, що регулятор має намір узагалі припинити видачу небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення операцій з обміну валют та зосередити всі валютообмінні операції на банках, які знаходяться під більш жорстким контролем регулятора.

Унаслідок цього, в Україні сформувалася фактична монополія на небанківський валютообмінний бізнес, до складу якої ввійшли три-чотири фінансових компанії, які встигли отримати генеральні валютні ліцензії раніше. У свою чергу, інші гравці, які мали намір почати вести валютообмінний бізнес в Україні, змушені були або чекати, коли НБУ почне видавати ліцензії, або домовлятися про співпрацю з тими, у кого така ліцензія є, або переводити свою діяльність у тінь.

У результаті, НБУ прийняв компромісне рішення: допустити небанківські фінансові установи на ринок обміну валют, однак при цьому допущеними можуть бути виключно ті гравці, які виконали нові, більш жорсткі ліцензійні вимоги, за аналогією до тих, які передбачені для банків.

Нові вимоги до небанківських валютообмінних установ передбачені трьома постановами НБУ від 29 грудня 2015 року (набули чинності 1 січня 2016 року), а саме: «Про додаткові вимоги до небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, що отримали (або отримують) право на здійснення валютних операцій» № 962, «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» № 983 та «Про затвердження Правил організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України» № 990.
Наскільки ж було посилено вимоги до небанківських фінансових установ, які здійснюють (або мають намір здійснювати) обмін валют, та чи здатні вони вивести небанківський валютообмінний ринок на якісно новий рівень? Давайте проаналізуємо.

По-перше, НБУ посилив вимоги до розкриття структури власності небанківської валютообмінної установи. Зокрема, встановлено обов’язок розкривати перед НБУ свою повну структуру власності аж до остаточних ключових учасників – фізичних осіб, із зазначенням усіх наявних відносин контролю.

Таким чином, розкриттю підлягають не тільки власники істотної участі (10 % і більше в статутному капіталі) у небанківській фінансовій установі, а й усі її ключові учасники, а також ключові учасники всіх юридичних осіб, що знаходяться в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи.

Зокрема, ключовими учасниками є:

  1. учасник – фізична особа;
  2. учасник – юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав юридичної особи.

При цьому:

  • якщо юридична особа має більш ніж 20 учасників – фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
  • якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більш ніж 20 учасникам – фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
  • вважається, що не має ключових учасників публічна компанія, а саме – іноземне публічне акціонерне товариство, акції якого пройшли процедуру лістингу.

Окрім цього, небанківській валютообмінній установі заборонено мати у своїй структурі власності трастові конструкції, тобто засновані на правочині (трастовому договорі, декларації тощо), режими володіння/управління майном, які передбачають наявність довірчого керуючого та бенефіціарного власника (вигодоодержувача), який отримує будь-які вигоди від майна, яке передається довірчому керуючому.

У разі невиконання цих та інших вимог законодавства, структура власності небанківської фінансової установи буде визнана НБУ непрозорою, що є підставою для відмови у видачі генеральної валютної ліцензії або її відкликання.У разі невиконання цих та інших вимог законодавства, структура власності небанківської фінансової установи буде визнана НБУ непрозорою, що є підставою для відмови у видачі генеральної валютної ліцензії або її відкликання.

По-друге, власний капітал небанківської валютообмінної установи повинен становити не менш ніж 20 млн. грн. (у разі наявності не більше 100 структурних підрозділів). При цьому власний капітал підлягає збільшенню на 5 млн. грн. за кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць. Раніше небанківським валютообмінним установам, не залежно від кількості структурних підрозділів, достатньо було мати більше 7 млн. грн. власного капіталу.

По-третє, для небанківських валютообмінних установ встановлено обов’язок мати не менш ніж 5 структурних підрозділів, приміщення яких відповідають встановленим НБУ вимогам щодо організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, зокрема щодо технічної укріпленості та охорони приміщень, відеоспостереження, тривожної сигналізації, захисту робочих місць касирів, облаштування клієнтської зони, приміщень для перерахування клієнтами банкнот і монет тощо.

Причому технічне облаштування таких приміщень має бути здійснено згідно з відповідними державними стандартами України (наприклад, для системи тривожної сигналізації – ДСТУ ЕК 60839-11-1, для елементів захисту робочого місця касирів – ДСТУ 4546 (з класом опору не нижче, ніж СК2) та ДСТУ 4547 (з класом опору не нижче ніж ОЗК2), для сейфів та сховищ – мінімальний клас опору для сховища має бути не нижче ніж V за ДСТУ 1143-1 тощо).

Невиконання зазначених вимог є підставою для відмови у видачі генеральної валютної ліцензії. Для діючих валютообмінних установ невідповідність цим вимогам принаймні 5 структурних підрозділів (якщо їх усього не більше 300) або 10 структурних підрозділів (якщо їх понад 300) протягом 12 останніх календарних місяців є підставою для відкликання генеральної ліцензії.

На приведення своїх приміщень у відповідність до нових вимог небанківським фінансовим установам, які мають генеральну валютну ліцензію, надано строк до 1 липня 2016 року.

По-четверте, змінами також передбачено, що всі пункти обміну іноземної валюти небанківської фінансової установи повинні бути обладнані зареєстрованими та переведеними у фіскальний режим роботи реєстраторами розрахункових операцій. Зазначена вимога набирає чинності через шість місяців із дня затвердження Державною фіскальною службою України Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, до якого внесено модель реєстратора, що застосовується (Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій було затверджено наказом ДФС України № 829 від 29 жовтня 2015 року).

Окрім цього, НБУ залишив за собою право в ручному режимі регулювати кількість небанківських валютообмінних установ на ринку. Зокрема, змінами передбачено, що НБУ має право призупиняти надання небанківським установам генеральних ліцензій у разі негативних тенденцій на валютному ринку України, виявлених під час виконання НБУ функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Як бачимо, ключовими напрямами реформування системи небанківського обміну валют є посилення вимог до забезпеченості фінансовими установами власним капіталом, прозорості їх структури власності та захищеності приміщень і валютних цінностей. За виконання цих вимог НБУ надає небанківським фінансовим установам доступ до ринку обміну валют, бажаючих потрапити на який є досить багато. То ж існує велика ймовірність того, що найближчим часом валютообмінний ринок України заповнять небанківські фінансові установи з достатнім рівнем капіталізації, прозорою структурою власності та бездоганною діловою репутацією. Що ж буде насправді – покаже тільки час.

Share:

You will be interesting:

Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Helen Lynnyk

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...
Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Інесса Михальенко

За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012 – 2017 років, в управління Фонду передано 96 банків, серед яких: 85 банків вже стані ліквідації, 7 банків у...
European Regulatory Vector

11.10.2018

Helen Lynnyk and Igor Lynnyk

When Ukraine signed the Association Agreement with the European Union in 2014, we officially chose the European vector of development. However, it is not plain sailing and requires systematic...
Про ключові новації та правничі інструменти які стануть у нагоді задля узгодження діяльності бізнесу нормами Регламенту GDPR

10.10.2018

Олена Линник

Джерело: Український Юрист Із наближенням травня 2018 року захист персональних даних став однією з найбільш хвилюючих, обговорюваних та дещо болючих тем у межах бізнесового середовища. Причина дискусій — введення...
Керівні можливості

13.09.2018

Ігор Линник

Знання у сфері професіоналізм Компетенції партнерів у бізнесі є ключовими чинниками, що впливають на стратегію бізнесу, шлях його розвитку та успіх. Знання у сфері є, безумовно, важливими, але вони...
Новації в комплаєнс – процедурах та імплементацію європейського законодавства в українські реалії.

30.06.2018

Олена Линник

Запровадження нових та посилення діючих комплаєнс – процедур в Україні є одним із ключових етапів імплементації європейського законодавства та актів міжурядових організацій. За результатами співпраці з Міжнародним валютним фондом,...
Де судитися з Фондом? Підсудність спорів, стороною яких є ФГВФО

06.03.2018

Ігор Линник

Внаслідок посилення Національним банком України контролю над банками та реалізацією кардинальних кроків щодо їх «укріплення», відбулося очищення банківської системи України, в результаті якого починаючи з 2014 р. неплатоспроможними було...
Юрбізнес на хвилі «Forensic»

07.05.2018

Ігор Линник

«Той хто володіє інформацією, той володіє світом», – легендарний вислів Натана М. Ротшильда, засновника сім’ї Ротшильдів, однієї з найбагатших та найвпливовіших сімей сучасного світу. Цей вислів якнайкраще характеризує теперішній...

Latest news

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon

09.01.2019

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon. IFLR1000 це довідник провідних світових юридичних фірм та юристів у сфері фінансів...
Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням “Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018” в 3-х експертизах

26. 12. 2018

Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням “Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018” в 3-х експертизах: Корпоративне право та M&A Корпоративне управління та комплаєнс Банківське та фінансове право Gryphon Group вже...
Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...
Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...