UA

Corporate finance

Due Diligence

Due Diligence

Заснування та розвиток бізнесу передбачає здійснення різного роду угод купівлі-продажу активів, корпоративних прав (акцій), реструктуризації активів і боргових зобов’язань, реорганізації бізнесу, у тому числі угод злиття й поглинання (M&A) та ін.

Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням зазначених угод і трансакцій, важливо вчасно провести комплексний правовий, фінансовий, податковий аналіз (DueDiligence) угоди, контрагента, його активів, зобов’язань та ділової репутації.

У рамках даної практики ми здійснюємо:

Регуляторний Due Diligence:

 • комплаєнс-контроль дотримання вимог корпоративного, банківського, фінансового, податкового та іншого законодавства
 • аналіз необхідності отримання дозволів/ліцензій (НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, АМК)
 • супровід побудови прозорої корпоративної структури
 • аналіз дотримання професійних вимог та вимог щодо ділової репутації власників та управлінського персоналу

Корпоративний Due Diligence:

 • аналіз структури власності компанії, виявлення асоційованих, афілійованих та інших пов’язаних осіб
 • аналіз системи корпоративного управління
 • аналіз ділової репутації топ-менеджменту та засновників (акціонерів)
 • комплаєнс-контроль законності та відповідності рішень корпоративних органів управління
 • комплаєнс-контроль дотримання корпоративних процедур, політик, стандартів

Корпоративний Due Diligence:

 • аналіз локальних та транскордонних угод і транзакцій
 • аналіз внутрішньо-корпоративних угод та транзакцій, їх економічної доцільності
 • аналіз угод щодо права власності на корпоративні права (акції) підприємства
 • комплаєнс-контроль законності господарських операцій та угод
 • аналіз угод M&A, а також угод реструктуризації активів та зобов’язань
 • аналіз правомірності здійснення господарської діяльності підприємства (наявність необхідних ліцензій, дозволів і сертифікатів);
 • аналіз угод, договорів, контрактів на предмет наявності ознак контролю чи координації конкурентної поведінки, визначення пов’язаних з цим правових та податкових ризиків

Кадровий Due Diligence, зокрема, аналіз на відповідність трудовому законодавству:

 • кадрових документів компанії
 • порядку оформлення трудових відносин з працівниками
 • наказів по особовому складу
 • положень про надання відпусток, преміювання, посадових інструкцій та інших внутрішніх положень та інструкцій
 • інших кадрових питань

Фінансовий Due Diligence, зокрема, аналіз:

 • ліквідності активів та зобов’язань, дотримання фінансових нормативів та показників, достатності капіталу
 • джерел походження коштів кінцевих бенефіціарів
 • дотримання вимог податкового законодавства
 • системи внутрішнього контролю
 • системи документообігу
 • доходів та витрат
 • кредитного портфеля та забезпечень
 • руху грошових коштів
 • інвестиційних проектів

Due Diligence нерухомості:

 • аналіз правовстановлюючих та інших дозвільних документів на об’єкт нерухомості
 • аналіз правовстановлюючих та інших дозвільних документів на земельну ділянку
 • моніторинг державних реєстрів по встановленню дійсного статусу об’єкта нерухомості та ділової репутації продавця
 • оцінка можливих ризиків при купівлі-продажу об’єкта нерухомості
Share:
Олена Линник

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

The markets in which we operate

Banking and finance

Stock market

IT-industry

Agriculture

Construction and real estate

Services we offer

Комплаєнс-контроль

Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків. Комплаєнс політики сьогодні є досить новим явищем для українського бізнесу, але обов’язковим до впровадження, адже цього вимагає діюче законодавство та міжнародна спільнота. Антикорупційний, регуляторний, фінансовий та податковий комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим елементом в трансакціях, як […]

Форензик розслідування (експертиза)

Успішне ведення бізнесу залежить не тільки від професійної діяльності топ-менеджерів та персоналу компанії, а й прийняття ефективних рішень його власниками. При цьому, прийняття швидких, а головне, правильних рішень залежить від якісного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. В такій ситуації проведення Forensic – експертиз (розслідувань) дає змогу не тільки виявити втрати прибутку через неефективне ведення […]

Стратегічний консалтинг

Динаміка діяльності бізнесу безпосередньо впливає на його добробут, тому ігнорування розвитку і змін в компанії і пошуку найкращих способів роботи не йде їй на користь. Виявлення слабких місць, формування тактики і стратегії компанії стимулюють її зростання, оптимізують діяльність і захищають бізнес в цілому.

Угоди та трансакції. Комерційна діяльність

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Безперервна динаміка і розвиток бізнесу вимагають постійного залучення короткострокових і довгострокових фінансових ресурсів. Ми надаємо сприяння в залученні фінансування як для конкретних проектів, так і для бізнесу в цілому.

Фінансування та інвестиційні угоди

Наша команда допоможе визначити найбільш вигідні рішення для бізнесу, виявити несумлінні наміри контрагентів і бізнес-партнерів, а також врегулювати суперечки і конфлікти, що виникли.

Ліквідація бізнесу

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративне планування та бізнес структурування

Для створення прозорого і прибуткового бізнесу, а також формування ефективного управлінського контролю над ним, важливо своєчасно впроваджувати заходи з оптимізації системи корпоративного управління в компанії.

Реструктуризація бізнесу

Кожен власник бізнесу з часом стикається з необхідністю ефективної реструктуризації, яка потрібна, зокрема, для розширення бізнесу, виходу на нові ринки, мінімізації фінансових ризиків, оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу.