UA

Корпоративні фінанси

Комплаєнс-контроль

Комплаєнс-контроль

Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків.

Комплаєнс політики сьогодні є досить новим явищем для українського бізнесу, але обов’язковим до впровадження, адже цього вимагає діюче законодавство та міжнародна спільнота.

Антикорупційний, регуляторний, фінансовий та податковий комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим елементом в трансакціях, як з українськими так із міжнародними компаніями.

У рамках даної практики ми здійснюємо:

 • Регуляторний Compliance:
  • дотримання норм корпоративного, банківського, фінансового та податкового законодавства
  • дотримання регуляторних вимог регуляторів профільних ринків
  • аналіз необхідності отримання дозволів/ліцензій
  • дотримання вимог щодо ділової репутації власників та управлінського персоналу
 • Корпоративний Compliance:
  • консультування з питань управління ризиками в сфері корпоративних фінансів
  • аналіз та комплаєнс-контроль прозорості корпоративної структури
  • аналіз пов’язаних осіб, в тому числі асоційованих та афілійованих осіб
  • дотримання корпоративних процедур, політик, стандартів
 • Фінансовий та податковий Compliance:
  • дотримання вимог щодо ліквідності активів та зобов’язань
  • дотримання фінансових нормативів та показників, у тому числі щодо достатності капіталу
  • прозорість фінансових трансакцій
  • прозорість джерел походження коштів
  • розкриття кінцевих бенефіціарів до останньої фізичної особи
  • дотримання вимог податкового законодавства
 • Комерційний Compliance:
  • комплаєнс-контроль локальних та транскордонних угод і транзакцій
  • комплаєнс-контроль внутрішньо корпоративних угод та транзакцій, їх економічої доцільності
  • дотримання вимог цивільного та господарського законодавства
 • Кадровий Compliance:
  • комплаєнс-контроль при працевлаштуванні, переведенні чи звільненні працівників
  • нарахуванні та виплаті заробітної плати, преміюванні працівників, наданні відпусток
  • працевлаштуванні інвалідів
  • виконання інших вимог трудового законодавства

Консультанти Gryphon Group мають успішний досвід впровадження Compliance політик та систем запобігання ризикам, а саме:

 • Розробка та впровадження комплаєнс-політик та антикорупційних політик
 • Розробка корпоративних стандартів та стандартів ділової етики
  • внутрішніх правил та процедур по організації роботи підприємства
  • положень про відпустки, виплату заробітної плати, відрядження
  • положення внутрішнього аудиту та фінансового моніторингу
Поділитися:
Олена Линник

Керуючий партнер Корпоративні фінанси та стратегічний консалтинг

Ігор Линник

Старший партнер Керуючий Адвокатського Бюро “Gryphon Legal”

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Due Diligence

Заснування та розвиток бізнесу передбачає здійснення різного роду угод купівлі-продажу активів, корпоративних прав (акцій), реструктуризації активів і боргових зобов’язань, реорганізації бізнесу, у тому числі угод злиття й поглинання (M&A) та ін. Для своєчасного виявлення всіх можливостей і ризиків, пов’язаних із здійсненням зазначених угод і трансакцій, важливо вчасно провести комплексний правовий, фінансовий, податковий аналіз (DueDiligence) угоди, […]

Форензик розслідування (експертиза)

Успішне ведення бізнесу залежить не тільки від професійної діяльності топ-менеджерів та персоналу компанії, а й прийняття ефективних рішень його власниками. При цьому, прийняття швидких, а головне, правильних рішень залежить від якісного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. В такій ситуації проведення Forensic – експертиз (розслідувань) дає змогу не тільки виявити втрати прибутку через неефективне ведення […]

Стратегічний консалтинг

Динаміка діяльності бізнесу безпосередньо впливає на його добробут, тому ігнорування розвитку і змін в компанії і пошуку найкращих способів роботи не йде їй на користь. Виявлення слабких місць, формування тактики і стратегії компанії стимулюють її зростання, оптимізують діяльність і захищають бізнес в цілому.

Угоди та трансакції. Комерційна діяльність

Ми здійснюємо юридичний супровід припинення (ліквідації) підприємств, в тому числі фінансових установ, фінансово-промислових груп, агропромислових холдингів, сільськогосподарських підприємств, великих торговельних мереж, господарських асоціацій, корпорацій, концернів та ін., з урахуванням правових і податкових ризиків, вимог кредиторів, а також прав та інтересів їхніх учасників та правонаступників.

Заснування бізнесу. Регуляторний комплаєнс

Безперервна динаміка і розвиток бізнесу вимагають постійного залучення короткострокових і довгострокових фінансових ресурсів. Ми надаємо сприяння в залученні фінансування як для конкретних проектів, так і для бізнесу в цілому.

Фінансування та інвестиційні угоди

Наша команда допоможе визначити найбільш вигідні рішення для бізнесу, виявити несумлінні наміри контрагентів і бізнес-партнерів, а також врегулювати суперечки і конфлікти, що виникли.

Ліквідація бізнесу

Мы сопровождаем разработку индивидуальных стратегий осуществления сделок и транзакций, а также анализируем их на наличие экономического эффекта и всевозможных рисков.

Корпоративне планування та бізнес структурування

Для створення прозорого і прибуткового бізнесу, а також формування ефективного управлінського контролю над ним, важливо своєчасно впроваджувати заходи з оптимізації системи корпоративного управління в компанії.

Реструктуризація бізнесу

Кожен власник бізнесу з часом стикається з необхідністю ефективної реструктуризації, яка потрібна, зокрема, для розширення бізнесу, виходу на нові ринки, мінімізації фінансових ризиків, оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу.