UA

Медіа

Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Спеціально для видання “Українськи юрист” Інесса Михальченко,  партнер GRYPHON GROUP, розповідає  про внутрішньобанківські комплаєнс-процедури для визначення фінансового стану боржників/контрагентів.

За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012 – 2017 років, в управління Фонду передано 96 банків, серед яких: 85 банків вже стані ліквідації, 7 банків у процесі передачі своїх активів з послідуючою їх ліквідацією і лише 2 банки продано інвесторам та 1 банк – проданий державі.

Загальна сума, виплачена Фондом на користь вкладників ліквідованих банків – 88,3 млрд. гривень.

Проаналізувавши діяльність виведених установ, Національним банком України (НБУ) встановлено, що всі вони працювали за однією із шести моделей роботи:

Банк – пральня – банк, який займається відмиванням грошей та  конвертуванням їх у готівку. Нерідко операції з «обналу» проводяться на мільйони чи навіть мільярди гривень. Така діяльність банку призводить до зменшення податкового навантаження на бізнес та розкрадання державних коштів.

Зомбі-банк – банк, який не змін вирішити структурні проблеми, які виникли ще при кризі в 2008-2009 роках.  За оцінками Національного банку України – банк весь цей час залишався швидше «мертвим», а ніж «живим».

Банк бебі-бумер – створений в період «бебі-буму» 2010-2013 років. Створювався з метою подальшого перепродажу, діяльністю на ринку практично не займався. При цьому, інвестора, який би викупив даний інструмент так і не знайшлося.

Анексований банк – зареєстрований та працював на території Автономної Республіки Крим або зони АТО. Через агресію з боку Росії опинився на окупованих територіях, втратив активи, клієнтів, підтримку власника і не зміг через це залишатися у системі.

Азартний гравець – банк з ризиковою бізнес-моделлю, який не був готовий до різкого відтоку коштів та не мав власних адекватних ресурсів для покриття своїх втрат.

Банк – пилосос – банк, який спрямовує кошти, отримані від владників на фінансування власного бізнесу чи бізнесу пов’язаних з ним осіб.

Безумовно, дана ситуація змусила державу та профільні контролюючі органи переглянути свої підходи щодо регулювання банківського сектору та розробити нові механізми забезпечення стабілізації фінансової системи країни в цілому. Поза увагою не залишились а ні учасники банків, ні їх кінцеві бенефіціари, ні управлінський персонал. Вперше, значну увагу почали приділяти навіть боржникам банків.

Саме тому, серед ключових змін, які були прийняті НБУ та які активно сьогодні реалізуються в банківському секторі є: контроль за операціями, здійсненими банком із пов’язаними з ним особами.

Зокрема, на виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, Національний банк України протягом 2015-2017 років провів повну діагностику операцій банків та затвердив плани щодо зниження обсягу заборгованості пов’язаних осіб до розміру не більше 25%.

Відповідно до встановлених процедур, банки зобов’язані щомісячно надавати Національному банку актуалізований перелік осіб, яких віднесено до вище вказаної категорії.

Важливо також зазначити, що НБУ має право самостійно визначати пов’язаних осіб за однією або декількома ознаками, визначеними регуляторними актами.

Наприклад,

  • Особа є боржником/контрагентом лише одного банку та не має кредитних історій в інших фінансових установах;
  • Особа здійснює свою господарську діяльність у секторі економіки, де банк або пов’язані з ним особи відіграють дуже важливу роль;
  • Особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку та якій банк надав значні кредити, які пов’язані між собою спільною господарською діяльністю або участю в статутному капіталі іншої особи, та одна із цих осіб є пов’язаною з банком особою;
  • Особа має спільних юридичних радників із банком або довіреності надані банком та/або пов’язаними з ним особами
  • Інформація про структуру власності особи не дає можливості встановити всіх власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або всіх ключових учасників у структурі власності особи;
  • Кредит не був би наданий особі іншим банком, що притримується ефективної банківської практики;
  • Встановлення для боржника/контрагента індивідуальних умов сплати боргу, відмінних від поточних ринкових умов;
  • Штатна чисельність особи не відповідає обсягам її діяльності та/або обсягом активних операцій, що проводяться банком із такою особою, тощо.

Враховуючи ці ознаки, на практиці досить часто до статусу «пов’язаних осіб» відносять компанії, що на справді не мають реальної пов’язаності з банком. Особливо актуальним дане питання є для холдингів та великих промислових груп, які маючи значну кількість компаній, що в той чи інший період отримували кредити, фактично підпадають під ознаки таких осіб.

Окремо також варто зазначити про компанії з «розмитими» структурами власності, у яких відсутні кінцеві бенефіціари або ж структура власності, по тим чи іншим ознакам визнана не прозорою. По даним категоріям клієнтів, банкам зручніше, з метою мінімізації своїх потенційних ризиків, відмовити у співпраці та закрити діючі рахунки.

Ще одним важливими елементом контролю з боку регулятора є перевірка платоспроможності боржників банків.

А тому, починаючи з 03 січня 2017 року, усі банки, що працюють на території України зобов’язані здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, зокрема: надання кредитів, гарантій, порук, акредитивів, розміщення депозитів, проведення факторинговий та лізингових операцій, тощо.

При цьому, з 01 січня 2019 року, вступають силу додаткові положення щодо порядку розрахунку кредитного ризику – розміру очікуваних втрат (збитків) унаслідок дефолту боржника/контрагента.

На виконання вказаних регуляторних вимог, банки, за кожним видом фінансових активів, самостійно розробляють та впроваджують внутрішньобанківські комплаенс процедури, для визначення оптимальних та економічно обґрунтованих показників фінансового стану боржників/контрагентів. Також, банкам надано право розширювати в односторонньому порядку перелік інформації та документів, які він має право запросити, для належної перевірки свого клієнта.

Наприклад, з метою визначення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника, банки здійснюють оцінку його фінансового стану, шляхом запитування проміжної фінансової звітності та річної звітності підтвердженої аудитором. Однак, у разі, якщо дана звітність не буде в повній мірі підтверджувати інформацію, необхідну для розрахунку коефіцієнтів, банк має право запитувати додаткові документи, для визначення реального стану компанії.

Отже, сьогодні на банківському ринку створені умови, при яких банки особисто зацікавлені в проведенні максимально детальної комплаенс діагностику своїх потенційних клієнтів та мінімізації ризиків щодо: пов’язанності осіб, не цільового виростання коштів, встановлення ділових відносин з компаніями, які не виконують регуляторні вимоги та працюють не в правовому полі, мають не прозору структуру власності та/або мають погану ділову репутацію.

А фінансові показники банку та його подальша робота на ринку, прямо залежить від розроблених процедур оцінки можливих ризиків та фінансових показників своїх клієнтів.

 

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Звіт про прозорість GRYPHON AUDIT 2019

30.04.2020

Вашій увазі представлено Звіт про прозорість ТОВ «Грифон Аудит» за 2019 рік. У Звіті розкрита інформація про структуру та корпоративне управління ТОВ «Грифон Аудит», ключові принципи роботи, а також...
Вивести на чесну воду

20.05.2019

Олена Линник

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про інструменти, за допомогою яких можна виявити реальний фінансовий стан боржника і рівень його платоспроможності Пані Олено, чим...
Долг под контролем

08.05.2019

Управляющий партнер GRYPHON GROUP Елена Линник и Старший партнер GRYPHON GROUP Игорь Линник Специально для издания «ТОП-50 ведущих банков Украины 2019» C января 2017 года, банки, осуществляющие деятельность на территории Украины...
Звіт про корпоративне управління

05.04.2019

Олена Линник

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про впровадження нової категорії звітності – звіту про управління  Одним із результатів внесення змін до Закону України «Про...
Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Олена Линник

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...
Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Інесса Михальенко

Спеціально для видання “Українськи юрист” Інесса Михальченко,  партнер GRYPHON GROUP, розповідає  про внутрішньобанківські комплаєнс-процедури для визначення фінансового стану боржників/контрагентів. За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012...
Регуляторне середовище (Regulatory)

11.10.2018

Олена Линник та Ігор Линник

Європейський вектор Підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році, Україна офіційно обрала європейський вектор розвитку. Це не простий шлях. Він потребує системного та невідкладного реформування більшості...
Про ключові новації та правничі інструменти які стануть у нагоді задля узгодження діяльності бізнесу нормами Регламенту GDPR

10.10.2018

Олена Линник

Джерело: Український Юрист Із наближенням травня 2018 року захист персональних даних став однією з найбільш хвилюючих, обговорюваних та дещо болючих тем у межах бізнесового середовища. Причина дискусій — введення...

Останні новини

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ «ЮРИДИЧНОЇ ПРЕМІЇ РОКУ 2019»

10.06.2019

Щорічний рейтинг «Юридична премія року 2019», завершився урочистою церемонією нагородження. Gryphon Group визнано переможцем юридичної премії 2019 року в номінації: 🏆«Фірма року в сфері комплаєнс». Олена Линник, керуючий партнер Gryphon Group,...
Міжнародним рейтинговим виданням The Legal 500 відзначено практики комерційного та корпоративного права, а також практику M&A Gryphon

11.04.2019

The Legal 500 – міжнародним рейтинговим виданням відзначено в 2019 році практики комерційного та корпоративного права, а також практику M&A адвокатського бюро Gryphon Legal, що входить до мережі Gryphon...
Кредити фізичним особам за новими правилами

27.03.2019

Нацкомфінпослуг опубліковано проекти нормативно – правових актів, метою яких є посилення захисту прав позичальників за договорами позики та підвищення довіри до ринку фінансових послуг. Зокрема, заплановано внести зміни до...
Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з актуальних питань МСФЗ

07.02.2019

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з «МСФЗ 15, МСФЗ 16 та МСФЗ 9 та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». 7 лютого Олена Линник та...