UA

Медіа

Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012 – 2017 років, в управління Фонду передано 96 банків, серед яких: 85 банків вже стані ліквідації, 7 банків у процесі передачі своїх активів з послідуючою їх ліквідацією і лише 2 банки продано інвесторам та 1 банк – проданий державі.

Загальна сума, виплачена Фондом на користь вкладників ліквідованих банків – 88,3 млрд. гривень.

Проаналізувавши діяльність виведених установ, Національним банком України (НБУ) встановлено, що всі вони працювали за однією із шести моделей роботи:

Банк – пральня – банк, який займається відмиванням грошей та  конвертуванням їх у готівку. Нерідко операції з «обналу» проводяться на мільйони чи навіть мільярди гривень. Така діяльність банку призводить до зменшення податкового навантаження на бізнес та розкрадання державних коштів.

Зомбі-банк – банк, який не змін вирішити структурні проблеми, які виникли ще при кризі в 2008-2009 роках.  За оцінками Національного банку України – банк весь цей час залишався швидше «мертвим», а ніж «живим».

Банк бебі-бумер – створений в період «бебі-буму» 2010-2013 років. Створювався з метою подальшого перепродажу, діяльністю на ринку практично не займався. При цьому, інвестора, який би викупив даний інструмент так і не знайшлося.

Анексований банк – зареєстрований та працював на території Автономної Республіки Крим або зони АТО. Через агресію з боку Росії опинився на окупованих територіях, втратив активи, клієнтів, підтримку власника і не зміг через це залишатися у системі.

Азартний гравець – банк з ризиковою бізнес-моделлю, який не був готовий до різкого відтоку коштів та не мав власних адекватних ресурсів для покриття своїх втрат.

Банк – пилосос – банк, який спрямовує кошти, отримані від владників на фінансування власного бізнесу чи бізнесу пов’язаних з ним осіб.

Безумовно, дана ситуація змусила державу та профільні контролюючі органи переглянути свої підходи щодо регулювання банківського сектору та розробити нові механізми забезпечення стабілізації фінансової системи країни в цілому. Поза увагою не залишились а ні учасники банків, ні їх кінцеві бенефіціари, ні управлінський персонал. Вперше, значну увагу почали приділяти навіть боржникам банків.

Саме тому, серед ключових змін, які були прийняті НБУ та які активно сьогодні реалізуються в банківському секторі є: контроль за операціями, здійсненими банком із пов’язаними з ним особами.

Зокрема, на виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, Національний банк України протягом 2015-2017 років провів повну діагностику операцій банків та затвердив плани щодо зниження обсягу заборгованості пов’язаних осіб до розміру не більше 25%.

Відповідно до встановлених процедур, банки зобов’язані щомісячно надавати Національному банку актуалізований перелік осіб, яких віднесено до вище вказаної категорії.

Важливо також зазначити, що НБУ має право самостійно визначати пов’язаних осіб за однією або декількома ознаками, визначеними регуляторними актами.

Наприклад,

  • Особа є боржником/контрагентом лише одного банку та не має кредитних історій в інших фінансових установах;
  • Особа здійснює свою господарську діяльність у секторі економіки, де банк або пов’язані з ним особи відіграють дуже важливу роль;
  • Особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку та якій банк надав значні кредити, які пов’язані між собою спільною господарською діяльністю або участю в статутному капіталі іншої особи, та одна із цих осіб є пов’язаною з банком особою;
  • Особа має спільних юридичних радників із банком або довіреності надані банком та/або пов’язаними з ним особами
  • Інформація про структуру власності особи не дає можливості встановити всіх власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або всіх ключових учасників у структурі власності особи;
  • Кредит не був би наданий особі іншим банком, що притримується ефективної банківської практики;
  • Встановлення для боржника/контрагента індивідуальних умов сплати боргу, відмінних від поточних ринкових умов;
  • Штатна чисельність особи не відповідає обсягам її діяльності та/або обсягом активних операцій, що проводяться банком із такою особою, тощо.

Враховуючи ці ознаки, на практиці досить часто до статусу «пов’язаних осіб» відносять компанії, що на справді не мають реальної пов’язаності з банком. Особливо актуальним дане питання є для холдингів та великих промислових груп, які маючи значну кількість компаній, що в той чи інший період отримували кредити, фактично підпадають під ознаки таких осіб.

Окремо також варто зазначити про компанії з «розмитими» структурами власності, у яких відсутні кінцеві бенефіціари або ж структура власності, по тим чи іншим ознакам визнана не прозорою. По даним категоріям клієнтів, банкам зручніше, з метою мінімізації своїх потенційних ризиків, відмовити у співпраці та закрити діючі рахунки.

Ще одним важливими елементом контролю з боку регулятора є перевірка платоспроможності боржників банків.

А тому, починаючи з 03 січня 2017 року, усі банки, що працюють на території України зобов’язані здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, зокрема: надання кредитів, гарантій, порук, акредитивів, розміщення депозитів, проведення факторинговий та лізингових операцій, тощо.

При цьому, з 01 січня 2019 року, вступають силу додаткові положення щодо порядку розрахунку кредитного ризику – розміру очікуваних втрат (збитків) унаслідок дефолту боржника/контрагента.

На виконання вказаних регуляторних вимог, банки, за кожним видом фінансових активів, самостійно розробляють та впроваджують внутрішньобанківські комплаенс процедури, для визначення оптимальних та економічно обґрунтованих показників фінансового стану боржників/контрагентів. Також, банкам надано право розширювати в односторонньому порядку перелік інформації та документів, які він має право запросити, для належної перевірки свого клієнта.

Наприклад, з метою визначення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника, банки здійснюють оцінку його фінансового стану, шляхом запитування проміжної фінансової звітності та річної звітності підтвердженої аудитором. Однак, у разі, якщо дана звітність не буде в повній мірі підтверджувати інформацію, необхідну для розрахунку коефіцієнтів, банк має право запитувати додаткові документи, для визначення реального стану компанії.

Отже, сьогодні на банківському ринку створені умови, при яких банки особисто зацікавлені в проведенні максимально детальної комплаенс діагностику своїх потенційних клієнтів та мінімізації ризиків щодо: пов’язанності осіб, не цільового виростання коштів, встановлення ділових відносин з компаніями, які не виконують регуляторні вимоги та працюють не в правовому полі, мають не прозору структуру власності та/або мають погану ділову репутацію.

А фінансові показники банку та його подальша робота на ринку, прямо залежить від розроблених процедур оцінки можливих ризиків та фінансових показників своїх клієнтів.

 

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Олена Линник

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...
Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Інесса Михальенко

За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012 – 2017 років, в управління Фонду передано 96 банків, серед яких: 85 банків вже стані ліквідації, 7 банків у...
European Regulatory Vector

11.10.2018

Helen Lynnyk and Igor Lynnyk

When Ukraine signed the Association Agreement with the European Union in 2014, we officially chose the European vector of development. However, it is not plain sailing and requires systematic...
Про ключові новації та правничі інструменти які стануть у нагоді задля узгодження діяльності бізнесу нормами Регламенту GDPR

10.10.2018

Олена Линник

Джерело: Український Юрист Із наближенням травня 2018 року захист персональних даних став однією з найбільш хвилюючих, обговорюваних та дещо болючих тем у межах бізнесового середовища. Причина дискусій — введення...
Керівні можливості

13.09.2018

Ігор Линник

Знання у сфері професіоналізм Компетенції партнерів у бізнесі є ключовими чинниками, що впливають на стратегію бізнесу, шлях його розвитку та успіх. Знання у сфері є, безумовно, важливими, але вони...
Новації в комплаєнс – процедурах та імплементацію європейського законодавства в українські реалії.

30.06.2018

Олена Линник

Запровадження нових та посилення діючих комплаєнс – процедур в Україні є одним із ключових етапів імплементації європейського законодавства та актів міжурядових організацій. За результатами співпраці з Міжнародним валютним фондом,...
Оптимізація бізнес-процесів

30.02.2018

Олена Линник

Ефективність управління людьми та бізнес-процесами прямо залежить від особистої ефективності керівника-лідера. Безумовно, в нашій професії у разі розвитку системного бізнесу роль управління та делегування є не менш важливою, ніж...
Де судитися з Фондом? Підсудність спорів, стороною яких є ФГВФО

06.03.2018

Ігор Линник

Внаслідок посилення Національним банком України контролю над банками та реалізацією кардинальних кроків щодо їх «укріплення», відбулося очищення банківської системи України, в результаті якого починаючи з 2014 р. неплатоспроможними було...

Останні новини

Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...
Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...
Семінар для ПАТ «Укрзалізниця» : Три революційні стандарти МСФЗ

05.11.2018

31 жовтня був проведений  практичний семінар для ПАТ «Укрзалізниця» : Три революційні стандарти МСФЗ Керівник практики аудиту Gryphon Group Лілія Гарачковська  детально розповіла про тонкощі технічних і методичних вимог...
Helen Lynnyk is recognised counselor in the field of Banking&Finance 2018

05.11.2018

Gryphon Group is delighted to inform that Ms. Helen Lynnyk, the Gryphon Group’s managing partner is ranked among top 20 banking and finance legal counselors by the Yuridicheskaya Gazeta....