UA

Аудитирські послуги

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Гармонізація українського законодавства з правом ЄС, введення в дію нових Міжнародних Стандартів  Фінансової Звітності та постійні зміни в національному податковому законодавстві, ставлять перед українськими компаніями нові виклики по дотриманню вимог бухгалтерського та податкового обліку.

Команда GryphonGroup має значний професійний досвід надання послуг по веденню бухгалтерського обліку за МСФЗ та П(С)БО.

У рамках даної практики ми здійснюємо:

 • Ведення бухгалтерського обліку в:
  • компаніях різного типу організаційно-правових форм (ПАТ, ПрАТ, ТОВ, ТДВ)
  • підприємствах, що становлять суспільний інтерес
  • фінансових компаніях, що надають фінансові послуги з кредитування та факторингу
  • страхових компаніях
  • компаніях з переказу коштів та обміну валют
  • лізингових компаніях
  • у професійних учасниках фондового ринкукомпаніях з управління активами (КУА), а також у корпоративнихінвестиційних фондах (КІФ)
 • Професійне навчання та тематичні тренінги з особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно МСФЗ у компаніях, що працюють на фінансовому та фондовому ринках України
 • Консультування з питань організації та проведення бухгалтерського обліку та складення її фінансової звітності
 • Підготовку річної, квартальної, проміжної, а також податкової та статистичної звітності
Поділитися:
Лілія Гарачковська

Керівник практики аудиту Податкове консультування

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства. […]

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва. 〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар […]

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Трансформація.

Gryphon Audit сопровождает переход компаний на МСФО, а также обучает ведению учета и составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Кадровий аудит

Gryphon Audit об’єднує фахівців з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиторів. Це професіонали з великим практичним досвідом управління процесами побудови і супроводу бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Аудит фінансової звітності

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (аудиту), надають консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надають послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Управлінський облік

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита – помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.